Omilii în timp de război

35.00 lei

„Capitolele finale încapsulează partea cea mai laborioasă a volumului de față, iar acest punct al cercetării constituie, pe de altă parte, originalitatea subiectului tratat, autorul promovând o abordare exegetică aparte, care poate fi considerată, fără a epata, o muncă de pionierat. Tot în acest registru, se încadrează și ultimul capitol, care este o minge ridicată la fileu pentru specialiștii în Teologia Omiletică, dar și pentru cei din zona Teoriei Comunicării, problematica propusă meritând serioase comentarii exegetice. Toate acestea vin să dovedească la unison acribia demersului de față, o abordare interdisciplinară, la granița dintre Istorie și Teologie; de aceea, cinste și laudă părintelui doctorand al nostru, Cătălin Varga, pentru munca depusă întru înfrumusețarea peisajului istoriografic românesc prin care tabloul Istoriei Bisericii Ortodoxe Române se bucură de o nouă și proaspătă culoare, una a demnității și verticalității românești”.

Pr.Prof.Univ.Dr. Ioan Chirilă