„Rustaq”, de Martin Dolan


Poetul irlandez Martin Dolan, de a cărui prietenie m-am învrednicit, se rostește colocvial în marginea unor întâlniri ale căror reverberații se prelungesc, sfidând timpul, în subconștient. Parcă-l văd mărindu-și ochii și fixându-și lectorul virtual pieziș. El preferă să înregistreze lucrurile aparent neutru, fără participare, lăsându-le să vorbească prin ele însele. Arta lui constă în priceperea de a surprinde dialogul mut, parcimonios, al detaliilor de viață cotidiană; nu de puține ori inspirația lui e provocată de lecturile sale. Desigur, având o percepție acută a relativului, el se rostește mai mult pentru sine; spaime, angoase, neliniști, amintiri scufundate, reflecții morale ale unui sceptic nemântuit se insinuează în poem. Lipsit de iluzii, chiar ușor dezabuzat, un acut sentiment al vacuității îl stăpânește, fără să atenueze câtuși de puțin o anume încrâncenare a viului de a răzbi mizând pe specificitate și pe comprimatul de energie care poate declanșa oricând o explozie de vitalitate în fiecare.
O poezie intensă, subtilă, răscolitoare….

No Comments

Post A Comment