Prima monografie dedicată poetului Mircea Petean


O surpriză de proporții mi-a făcut Lazăr Popescu, redutabil poet, romancier, critic literar, care a publicat la Editura Argonaut din Cluj-Napoca prima monografie dedicată poeziei mele. Se cheamă „Mircea Petean sau știința poeziei” și este un studiu analitic extrem de laborios, o lectură atentă, comprehensivă, a tuturor cărților mele de poezie, poeme cu poem, vers cu vers… Cartea cuprinde și o substanțială secțiune de Referințe critice.Mulțumindu-i pentru sublimul efort, reproduc aici textul de pe coperta IV cărții:
„Citind și cercetând cu atenție poezia lui Mircea Petean, nu mică mi-a fost mirarea atunci când am descoperit că poetul transilvan topește într-o formulă personală toată „știința” poeziei pe care o deține în mod strălucit, dar și că, pe de altă parte, întâlnim, în cazul său, deopotrivă, o poezie a experimentelor (diferită, e drept, de linia lunedistă, dar tot experimentală!) și una a experiențelor trăite.
Lectura cărților sale de poezie m-a mai convins de un lucru sigur: toate ar putea fi citite și ca o singură carte… O singură carte cu registre foarte diferite, mai rar asemănătoare, căci Mircea Petean este prea adesea mobil, inteligent și mereu surprinzător… Poezia lui se prezintă în fața ochilor noștri ca fiind încă o dovadă a faptului că, în ciuda vitregiei acestor vremuri urâte, băltite și sordide, frumusețea rămâne și rezistă…
Interesat doar de frumusețe și adevăr, discipol, în postmodernitate, al străvechiului Lao-Tse, Mircea Petean își urmează, neobosit și exemplar, calea…”

No Comments

Post A Comment