Integrala poetica VINCENZO CARDARELLI


A apărut la LIMES, grație unei excelente colaborări cu MONDADORI, cea mai importantă editură italiană, prima versiune românească a integralei poetice a lui VINCENZO CARDARELLI, datorată excelentului poet și comentator literar Ioan Milea.
Volumul se cheamă simplu „Poezii”.
Iată și opiniile a doi critici literari italieni reputați:
Gianfranco Contini: „Culegerea de versuri cardarelliene alcătuieşte un fel de autoportret intim, ale cărui teme sunt dezvoltate cu o mirabilă precizie şi consecvenţă.”
Emilio Cecchi: „Viaţa transpare în aceste compoziţii ca înăuntrul unei prisme puternice, care o descompune şi o recompune în pure linii de forţă. Peisaje ale voinţei, panorame ale timpului, arhitecturi polifonice de scrupule, remuşcări, revendicări, bucurii vertiginoase…”

No Comments

Post A Comment