„Gândire critică și dezvoltare durabilă” de Ion I. Ionescu


Mă gîndesc că, în loc să-și aleagă sfetnici dintre „penali”, decidenții noștri politici ar face mult mai bine dacă ar apela la consilierea unor sociologi de talia unui Ion I. Ionescu, profesor la Universitatea Al. I, Cuza din Iasi, de pildă.
Cartea sa „Gândire critică și dezvoltare durabilă”, apărută recent la LIMES în Colecția PARADIGME, coordonată de Gheorghe Perian, este o pledoarie extrem de convingătoare în favoarea gândirii critice înțeleasă ca expresie a libertății de a ne exprima, de a ne îndoi, de a pune întrebări și de a căută răspunsuri raționale, eficiente în ordine practică. Dezvoltarea durabilă, în concepția profesorului ieșean, înseamnă luarea în considerare a aspectelor economice, crearea condițiilor pentru o societate echitabilă și armonioasă, pentru respectarea mediului, dar și consum responsabil. În loc să gândim că am moștenit ceea ce avem de la înaintași și putem face ce vrem cu această moștenire, că ne putem comporta cu ea ca față de o pradă, ar trebui să conștientizăm că am împrumutat ce avem de la urmași, de la copii și nepoți. Lor ce le lăsăm?

Din Cuprins:
(RE)CONSTRUCȚIA IDENTITĂȚII PERSOANELOR ȘI COMUNITĂȚILOR
(R)EMIGRANȚII ȘI COPIII LOR
ÎMBĂTRÂNIREA POPULAȚIEI ȘI SITUAȚIA VÂRSTNICILOR
SERVICIILE SOCIALE ȘI DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR
BANALIZAREA AJUTORULUI SOCIAL ȘI EFECTELE SALE PERVERSE
UN CADRU TEORETIC DE INTELIGIBILITATE A COMUNITĂȚILOR
UN CADRU METODOLOGIC DE DEZVOLTARE A PUTERII DE ACȚIONA A PERSOANELOR și COMUNITĂȚILOR

No Comments

Post A Comment