Eveniment editorial – Dante si literatura europeana


Prieteni dragi,

vă recomand din toată inima o carte excepțională apărută recent la LIMES-ul nostru. Este vorba despre „Dante și literatura europeană. Imaginea omului în structura limbii” de Theophil Spoerri, în traducerea lui Ioan Milea.

„Dante und die europäische Literatur. Das Bild des Menschen in der Struktur der Sprache (Dante și literatura europeană. Imaginea omului în structura limbii)”, apărută în 1963, reprezintă o sinteză magistrală, în care erudiția, arta interpretării și meditația aprofundată asupra literaturii europene, privită ca întruchipare a destinului unei întregi civilizații, atinge o culme, încununând o viață și operă mereu deschise spre zări spirituale. (Ioan Milea)

Un poet precum Dante ne poate fi de ajutor din două motive:
1. Pentru că „Divina Comedie” este cel mai mare luminiş în desişul Evului Mediu, unul care deschide priveliştea îndărăt şi înainte.
2. Pentru că Dante are o atât de vie privire pentru structură încât fiecare lucru şi fiecare întâmplare în parte, ca şi întregul vieţii şi al lumii devin vizibile în alcătuirea lor cea mai lăuntrică, astfel încât cea mai adâncă poezie şi cea mai largă viziune asupra lumii se desfăşoară după aceeaşi lege.
Întrucât aici nu este vorba însă numai de poezie şi de filosofie, ci şi de existenţa noastră occidentală, se cuvine să luăm în seamă cu toată grija acest ajutor.” (Theophil Spoerri)

No Comments

Post A Comment