Poetica Sedecim

20.00 lei

(prezentări de M.Zaciu, Ov. Crohmălniceanu, E.Simion, Șt. Borbély)

 

Se repetă în versurile lui C.W.Schenk, pe lângă tema cuvântului (suferința cuvântului în necuvânt), tema identității sub forma unei fantasme care sugerează o naștere obscură. (…) Poemele au o deosebită profunditate!
Eugen Simion

În fierberea aceasta nebună a discursului liric înfloresc viziuni memorabile de o rară frumusețe pregnantă!
Ovid. S. Crohmălniceanu

(…) poezia reprezintă, în economia existențială a lui C.W. Schenk, o „salvare” prin cuvânt, o „mântuire” prin livresc sau prin exercițiul concret al conceperii poeziei. Cuvântul – stă scris în straturile profunde ale acestei prezumții – „purifică”, ridică ființa profană deasupra contingentului alienant, a zbaterii terestre. Complementar, cuvântul este conceput ca spațiu de autenticitate, de esențializare, cu rol de asemenea izbăvitor, cu singura deosebire că ecuația academicianului Eugen Simion poate fi prelungită într-o direcție incitantă: dacă trilingvismul „babilonic”, inițial al poetului echivalează cu o „pierdere de sine” în lumea cuvintelor (căci altfel nu s-ar justifica exigența „căutării cuvântului adevărat”), înseamnă că existența poetului se consumă în perimetrul de relativitate ludică a unei vieți aflate dincoace de revelație.
Stefan Borbély

SKU: 978-606-799-375-2 Categorii: ,