Imaginea românilor în operele scriitorilor maghiari, prefata de George Achim

25.00 lei

Studiul de imagologie literară pe care ni-l propune Felician Pop ne plasează ferm într-un teritoriu de frontieră unde de obicei se conjugă, instrumentate într-un construct imaginar simbolic persistent, pulsiuni colective și reprezentări noționale care țin deopotrivă de literatură (respectiv, critică litrerară), comparatism, etnopsihologie și antropologie, istoria mentalităților și imaginarul colectiv.

SKU: 978-606-799-304-2 Categorie:
Descriere

Este vorba de un context specific – cel al reprezentării celuilalt, a vecinului, a semenului de altă etnie – care se fundamentează îndeosebi pe extrapolarea diferențelor, a reprezentării categoriale diferențiatoare a străinului, de obicei acela din apropierea geografică (vecinul, megieșul). Pentru a-l defini generic pe străin sau pe celălalt, mentalul colectiv convoacă și întreține un solid „agregat mitoid”, cum l-au numit specialiștii genului. El se constituie din clișee, stereotipii, miteme, abstractizări reductive, generalizări uniformizatoare, pentru a crea, în cele din urmă, o imagine simbolică a celuilalt, o marcă a alterității, o reprezentare generică a unei identități colective extranee. În articularea teoretică a demersului său, autorul face cu justețe necesarele diferențieri și tipologizări în ceea ce am putea numi o retorică a diferenței. În cazul nostru este vorba de un întreg proces de cristalizare a figurii românului în imaginarul cultural maghiar, ca și de avatarurile diacronice ale acestui tip de reprezentare. Cartea probează convingător că, mai mult decât ne-am fi așteptat, românii și ungurii au o bună părere unii despre alții, nu atât din cauza istoriei lor comune, ci mai ales în pofida acestui fapt.
Autorul este director adj. la Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.