Cautare
HOME DESPRE NOI STIRI CUM CUMPAR? DESPRE LIVRARE CONTACT
INDEX AUTORI DOMENII Vezi cosul

Cărțile limesiene ale lui Augustin Buzura


Aflu că a trecut la cele veșnice Augustin Buzura, poate cel mai important prozator român contemporan, cu siguranță singurul creator important de romane ale condiției umane, ca să folosesc sintagma lui Liviu Petrescu.
L-am întâlnit în câteva rânduri, la una dintre întâlniri i-am cerut fără ocolișuri să-mi dea dreptul să-i public o carte, v-aș reedita "Absenții", de pildă, am zis. A stat puțin pe gânduri, apoi mi-a sugerat să nu mă grăbesc, să aștept până Doamna Angela Martin va definitiva un volum de publicistică, pe care mi-l va încredința cu plăcere. Ceea ce s-a și întâmplat. Așa a apărut
"A trăi, a scrie", o carte de publicistică culturală, care cuprinde mărturisiri revelatoare cu privire la șantierul său de creație, la lupta cu cenzura comunistă, dar și un interviu extraordinar acordat postului de radio Europa liberă în anul 1989, cu puțin timp înainte de Revoluție. Apoi i-am publicat "Canonul periferiei", o excelentă carte de publicistică politică, în care descoperim un Buzura furios, excedat de mizeriile politichiei românești, care vituperează împotriva a tot ceea ce înjosește omul și-l umilește și îngenunchează... Anul trecut, ne-am înțeles să-i publicăm și a treia carte din serie. Se cheamă "Țara pierdută". Urma să scrie o prefață. Nu a mai terminat-o...Între timp, revista "Cultura", o altă creație a sa, de care era mândru, pe bună dreptate, a dispărut. A fost o lovitură teribilă, ucigătoare, pentru el.

L-am iubit, admirat și respectat. I-am citit cărțile. Le-am devorat, mai bine zis, căci scrisul său problematizant răscolește.
Iar acum ce-mi rămâne mai bun de făcut decât să-l recitesc?

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Eveniment editorial


Dragi prietenei,

a venit vremea să vă prezint o carte de poezie de o valoare cu totul ieșită din comun. Este vorba despre "Joi spre miercuri" de Dorina Șișu. Câteva date despre autoare, pentru început:
Dorina Șișu s-a născut la 30.10.1971. Absolventă a Universității „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Litere. Din anul 2011 locuiește în Dublin, Irlanda. Director și fondator al revistei de cultură „Itaca”, Dublin (2013). Coordonator și fondator al Centrului de promovare „Itaca” – Dublin, începând cu anul 2012. Inițiator, fondator și donator al Bibliotecii „Fănuș Neagu”, Dublin (2011). Coordonator al concursului literar "Peregrinări", proză scurtă, organizat bi-anual în Dublin, cu participare internațională. Coordonator al Distincțiilor revistei "Itaca" pentru Cartea anului – Diaspora, (2016). Membru fondator al "Itaca organization Dublin" (2017)

Iată și opinia mea și a lui Al. Cistelecan, care apar pe coperta IV a cărții:

E destulă exasperare în tăietura de șiș a versurilor Dorinei Șișu (numele ei pare a fi predestinat!) și o sfântă furie; e multă lehamite, oboseală și durere mută, oricât ar încerca ea să le ascundă, să le îngroape într-un nor de cuvinte, ele tot răzbat prin interstițiile poemelor sale, cu puternice accente sociale, care adună fragmente de dialog cu o ființă apropiată, la fel de marginală ca ea, mânată de aceeași dorință perversă de viață ca ea, într-o lume masificată, înstrăinată, încenușată, în care și-au strămutat iluziile amândoi; în imaginea pescarului care așteaptă absent pe țărmul oceanului se adună perfect, ca într-un nod, întreaga rețea de sensuri și obsesii a acestei cărți de versuri teribil de neliniștitoare…
Sublim este faptul că poeta își asumă umanitatea, așa ulcerată cum e ea, cu o tărie de caracter înscrisă în gena supraviețuirii naivilor dintotdeauna, dar și cu certitudinea că mari modificări nu se vor produce curând... (Mircea Petean)

O poetică indignado ține în vervă poemele Dorinei Șișu din Joi spre miercuri. Furioasă, exasperată, rănită, Dorina strigă, zgârie și se zbate pe marginea subțire și fluidă dintre mânie și disperare; o disperare care devine mânie și o mânie care se topește în disperare. E o convulsie (socială, spirituală, afectivă) prelucrată ca revoltă declamată, la rândul ei, cu patosul directeții, frust și abrupt, pentru a-i reține toată căldura autenticității imediate. Dar fondul din care țâșnesc aceste violențe este unul traumatic; din rană ies apostrofele și cinismele defensive ale Dorinei; din cuvinte rănite și batjocorite, „pe care le-au călcat toți în picioare/ cu cizme germane înalte și negre”, și – deopotrivă – din vise strivite și din fragilitatea victimei: „răscumpără-mă dragul meu/ vocea mea e mai mult un ecou prelungit din visele tale”. Afecte întoarse în resentiment, poemele Dorinei sunt o poetică reactivă, un răspuns la acuitatea strivirii.
Al. Cistelecan
Prima monografie dedicată poetului Mircea Petean


O surpriză de proporții mi-a făcut Lazăr Popescu, redutabil poet, romancier, critic literar, care a publicat la Editura Argonaut din Cluj-Napoca prima monografie dedicată poeziei mele. Se cheamă "Mircea Petean sau știința poeziei" și este un studiu analitic extrem de laborios, o lectură atentă, comprehensivă, a tuturor cărților mele de poezie, poeme cu poem, vers cu vers... Cartea cuprinde și o substanțială secțiune de Referințe critice.Mulțumindu-i pentru sublimul efort, reproduc aici textul de pe coperta IV cărții:
"Citind și cercetând cu atenție poezia lui Mircea Petean, nu mică mi-a fost mirarea atunci când am descoperit că poetul transilvan topește într-o formulă personală toată „știința” poeziei pe care o deține în mod strălucit, dar și că, pe de altă parte, întâlnim, în cazul său, deopotrivă, o poezie a experimentelor (diferită, e drept, de linia lunedistă, dar tot experimentală!) și una a experiențelor trăite.
Lectura cărților sale de poezie m-a mai convins de un lucru sigur: toate ar putea fi citite și ca o singură carte... O singură carte cu registre foarte diferite, mai rar asemănătoare, căci Mircea Petean este prea adesea mobil, inteligent și mereu surprinzător... Poezia lui se prezintă în fața ochilor noștri ca fiind încă o dovadă a faptului că, în ciuda vitregiei acestor vremuri urâte, băltite și sordide, frumusețea rămâne și rezistă...
Interesat doar de frumusețe și adevăr, discipol, în postmodernitate, al străvechiului Lao-Tse, Mircea Petean își urmează, neobosit și exemplar, calea..."
Eveniment editorial


Prieteni dragi,

vă recomand din toată inima o carte excepțională apărută recent la LIMES-ul nostru. Este vorba despre "Dante și literatura europeană. Imaginea omului în structura limbii" de Theophil Spoerri, în traducerea lui Ioan Milea.

"Dante und die europäische Literatur. Das Bild des Menschen in der Struktur der Sprache (Dante și literatura europeană. Imaginea omului în structura limbii)", apărută în 1963, reprezintă o sinteză magistrală, în care erudiția, arta interpretării și meditația aprofundată asupra literaturii europene, privită ca întruchipare a destinului unei întregi civilizații, atinge o culme, încununând o viață și operă mereu deschise spre zări spirituale. (Ioan Milea)

Un poet precum Dante ne poate fi de ajutor din două motive:
1. Pentru că "Divina Comedie" este cel mai mare luminiș în desișul Evului Mediu, unul care deschide priveliștea îndărăt și înainte.
2. Pentru că Dante are o atât de vie privire pentru structură încât fiecare lucru și fiecare întâmplare în parte, ca și întregul vieții și al lumii devin vizibile în alcătuirea lor cea mai lăuntrică, astfel încât cea mai adâncă poezie și cea mai largă viziune asupra lumii se desfășoară după aceeași lege.
Întrucât aici nu este vorba însă numai de poezie și de filosofie, ci și de existența noastră occidentală, se cuvine să luăm în seamă cu toată grija acest ajutor." (Theophil Spoerri)
Cărțile limesiene ale Ioanei Sandu


Prieteni dragi,

acum, în dricul verii, a apărut la LIMES o carte de poeme cu totul și cu totul deosebită. Se cheamă "Safire și îngeri" și este semnată de IOANA SANDU.
Antologia Ioanei, căci despre o antologie de autor este vorba, cuprinde poeme din toate cărțile ei anterioare, precum și un grupaj masiv de inedite.
Ea recidivează, căci anul trecut i-a apărut, în aceeași colecție - MAGISTER - dedicată celor mai importante figuri al poeziei românești a zilelor noastre, excelentul volum "Tiparul dinăuntru".
Pe Ioana am cunoscut-o față către față abia după apariția acestei cărți. S-a întâmplat - se putea altfel? - la sfârșitul ceremoniei de lansare a unei alte cărți, întâmplare petrecută la București, într-o ambianța aristocratică, numai bună pentru un eveniment ca acesta, nu-i așa?
Ioana mi-a părut atunci a fi o ființă cu o inimă uriașă, căreia suferința i-a conferit o nemaipomenită noblețe.

Iată și câteva judecăți despre poezia ei:
Între noblețe și tandrețe se află toate cuvintele poeziei Ioanei Sandu (...). Extazul senin al poetei, cu argumentele lui de lirism, și nu lupta haotică o salvează de la pierdere și o înscrie în miracol. Extazul, prin poezie căpătat, e calea spre sine, una cu calea spre cer. Pentru fiecare trăire, amânare, mulțumindu-I. Frumusețe și armonie, toate petrecându-se în suflet, pe suprafața culmilor lui și în adâncul văilor lui. Poezia este locul, este punctul de sprijin găsit și păstrat de puțini, dar și hrana curată, dar și roua din priveliști, dar și răbdarea de a ne îngândura și răbda. Cu neputință altfel de arătat toate acestea la un loc. Poezia o face în deplină libertate și iubire, după exemplul Celui ce pe toate le face... (CONSTANȚA BUZEA)

In aceste vremi ale noastre, de joasă corporalitate a unei lirici din care armonia și frumosul au fost izgonite, vei descoperi, cititorule, în versurile Ioanei Sandu, în clasica lor măsură și secreta muzică, un iezer de limpede prospețime, vei recunoaște autenticitatea talentului și o îndelungată stăpânire a meșteșugului, farmecul unei majore personalități lirice. (BARBU CIOCULESCU)

Cu picioarele pe pământ și cu gândul la Dumnezeu, poeta vede realitatea înconjurătoare ca pe un tablou alcătuit din alte „tablouri fugare” ce lasă o amintire de-o clipă grație percutanței unei reflecții conținând un diamantin grăunte de adevăr. Ioana Sandu nu este o poetă mistică nici religioasă: invocarea, rugăciunea către Dumnezeu țâșnesc involuntar în aspirația de a se racorda la planurile superioare, vizând o nouă abordare lirică. (VICTORIA MILESCU)

(...)Soluția aproximată e a atingerii unei stări de smerenie și luminozitate lăuntrică, de elevație spirituală realizată prin conjugarea eforturilor de întoarcere spre sinele profund a subiectului cu reperele pure ale lumii din jur ("intri în poienile cerului /duhul verde te ridică"), într-un spațiu definit ca „loc transparent”. (ION POP)

.(...)Duhul ortodoxiei care gândește cu inima însuflețește versurile acestea în care detaliile naturiste traduc impecabil o seninătate a spiritului în stare să risipească cu desăvârșire învolburările dinlăuntru: "astfel nu cazi în umilință//te alegi cu smerenie". (MIRCEA PETEAN)
Eveniment editorial


Prieteni dragi,

va anunț cu nedisimulată satisfacție apariția volumului de poeme "Insula cuvintelor de acasă" de Daniel Ioniță, poet român stabilit în Australia.

Iată câteva paragrafe spicuite din prefața pe care am scris-o cu bucuria lectorului entuziasmat:

Cum se face, nu știu, dar de o bună bucată de vreme sunt căutat – ca editor, desigur – de o mulțime de autori români din diaspora. Limes-ul a devenit astfel un liman pentru scriitori români din Statele Unite, Canada, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Irlanda, Israel, Australia, Oman etc. Am pomenit de Australia și gândul m-a dus la excelenta prozatoare Anamaria Beligan care și-a reeditat la noi trei cărți ale sale, romanele "Windermere sau Dragoste la a doua vedere" și "Scrisori către Monalisa", dar și volumul de nuvele și povestiri "Încă un minut cu Monica Vitti". Ei bine, de acolo vine și Daniel Ioniță. L-am descoperit în această primăvară grație cărților sale, pe care a avut grijă să mi le trimită printr-un prieten clujean: volumul de poeme bilingv "Agățat între stele/ Hanging between the stars" și masiva antologie de poezie română "Testament. Anthology of Romanian Verse", tradusă în engleză de domnia sa împreună cu Eva Foster, Daniel Reynaud și Rochelle Bews, aflată la a treia ediție.

Cititorului i se oferă șansa de a urca dinspre social înspre existențial (cu dominanta sa – iubirea) și spiritual, căci cartea este structurată astfel: "Cuvinte contradictorii", "Cuvinte de dragoste" și "La început era Cuvântul".

Poemele sociale ale lui Daniel Ioniță sunt mărturia unei prezențe extrem de vii, de bine ancorată în vârtejul de relații, conexiuni și (dez)acorduri ale lumii contemporane.

O imagerie fastuoasă, de sorginte romantică, aluzivă, pune poetul la cale în poemele sale de dragoste.

Poemele cu tentă religioasă sunt scrise pe ton de conversație. Dialogul e viu, ardent, pătimaș, căci, dacă ar fi să pogoare din ceruri, cu siguranță Iisus ar fi răstignit a doua oară. Nici mistic, nici apologet, nici predicator, nici versificator cuminte al unor scenarii biblice, poetul e o ființă problematizantă.

Ca o dominantă a acestui tip de lirism se rostuiește limpiditatea; o claritate suprafirească aureolează poemele, una care pe genialoizii autohtoni, obișnuiți să delireze incontrolat, i-ar oripila.

Un poet plin de vitalitate, creator al unui lirism problematizant, care pune la bătaie ironia și autorironia, sarcasmul și ludicul și care știe să-și administreze inteligent averea textuală, așa ni se revelă Daniel Ioniță, poetul de la antipozi, care nu și-a renegat patria, nici limba patriei, dimpotrivă, continuă să scrie în limba străbunilor și să aducă servicii uriașe culturii române fără să aștepte nici un fel de recompensă.
Noi cărți de proză la LIMES!


"Jurnalul lui Sake" de Florin Oncescu cuprinde o serie de notații - de o ironie foarte fină - referitoare la viața artistică a Montréalului, atribuite unui câine achiziționat la preț redus de naratorul însuși. Verva satirică și umorul de cea mai bună calitate fac tot farmecul acestor notații aparținând unui maestru al prozei scurte contemporane.
Florin Oncescu s-a născut la Constanța în 1960. A făcut liceul la Craiova (Nicolae Bălcescu, 1979), este absolvent al Politehnicii din București (Aeronave, 1985) și s-a stabilit din 1995 în Canada, la Montréal, cu extinse perioade petrecute în Statele Unite, unde se află și în prezent. Are publicate patru volume de proză scurtă: "Dispoziție depresivă" (Ramuri, Craiova, 1994), "La umbra unui enciclopedist" (Omniscop, Craiova, 1998), "Întoarcerea" (Ramuri, Craiova, 2003), "Ilustrate din America" (Limes, Cluj-Napoca, 2007). Este prezent în antologiile colective "Chef cu femei urâte" (Allfa, 1997), "Repetiție fără orchestră" (Limes, 2004), "Farse, lacrimi și o găleată de sânge" (Limes, 2008), "Migrating Memories: Central Europe in Canada", Vol. 1, CEACS/AECEC, Brno, 2010. Este colaborator permanent al revistei "Pagini românești", de la Montréal. Membru al Uniunii Scriitorilor din România din 2004, este întristat s-o vadă, de ani buni, în stare de asediu.

 2. "Scuzați că ne-am cunoscut" de Dumitru Hurubă este o antologie care cuprinde cele mai bune texte ale autorului, selectate de el însuși, un maestru respectat al prozei umoristice contemporane!
Dumitru Hurubă s- născut în comuna Subcetate Mureș, sat Călnaci, cătunul Șăștina, județul Harghita. A avut tot felul de munci de răspundere la întreprinderi serioase din Deva până la Revoluție, iar după a lucrat intens în presa culturală din zonă. A publicat circa 50 de volume (proză scurtă, romane, poezie, critică literară, publicistică), iar pentru activitatea sa literară a fost distins cu numeroase premii. Ne mărginim aici să amintim doar cărțile apărute la editura noastră: "Aranka-neni sau canapeau cu scârț" (roman, 2012), "Să vă spun ceva..." (eseuri, 2012), "Bate vântul prin cămară" (poezii patriotice, 2012), "Așa cred eu..." (interviuri, 2013), "Biroul dușilor de-acasă" (roman, 2013), "Speriații din pădurea cailor" (roman, 2013), "Filiala casei de nebuni" (roman, 2014)," Misoginul bine temperat" (proze, 2014), "Spondiloza la șarpele cu clopoței" (roman, 2015), "Ciumurlia cu drăcuieli" (roman, 2015), "Eseuri, cronici, cronichete... literare" (2015), "La bodega Trischeleți" (roman, 2016), "Da' cine-a zis că suntem normali" (roman, 2016), "Scenarita" (eseu-fantezie, 2016), "Microbiografii sentimentale (Coșbuc, Jerome, Seceleanu, Sin Topârceanu, 2016)", "Epigrame și... poeziuri" (2016).

3. "Casa cu năluci" de Gheorghe Jurcă este un roman în stil realist magic. Iată opinia prefațatorului: "Desigur, nici nu contează cât de mult se apropie materia narativă de re-sursele biografice ale unui autor care, într-adevăr, se trage din Țara Moților, fiind născut la Abrud. Ceea ce este cu adevărat important și meritoriu din perspectiva reușitei romanești, este modul în care un text, cu atribute formale și de conținut care îl apropie de subiectivismul relatării, reușește să configureze tot universul epic specific unei ficțiuni de reală calitate, reprezentând o posibilă reconversie (sau nu) a amintirii, aceasta fiind și una dintre provocările de forță ale romanului, care, de la un cap la altul, într-o lectură lipsită de asperități, plăcută prin cota substanțială de trăire a sentimentului, ne convinge de validitatea celor afirmate undeva pe parcurs: «Da, viața curge ca un râu, la început viforos, apoi, când ajunge la câmpie, mai leneș și mare parte din apa lui se risipește în pământul însetat și plin de riduri, de crăpături din cauza verilor toride. Totul are însă un început și-un sfârșit, o bornă de la care pleacă și un capăt, un final unde sună sinistru pustiul, singurătatea.»” (Constantin DRAM)
Gheorghe Jurcă s-a născut la 20.01.1939, la Abrud-sat, Ciuruleasa. Este absolvent al Facultății de Filosofie a Universității din București (1970). S-a angajat ca preparator la Uzinele de Prelucrare a Aurului din Gura Barza, apoi, timp de 45 de ani , a lucrat la ziarul „Unirea” din Alba Iulia, unde a fost redactor-șef și director publicist (1963-2007).
Debut absolut cu proză în "Luceafărul" (1970).
A obținut numeroase premii literare, dintre care: Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara pentru romanul "Paște, murgule iarba verde!" (2006), Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara pentru dramaturgie ("Femeia din lună", 2009), Premiul Cartea anului acordat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara pentru romanul "Calul din oglindă" (2012), Premiul Opera omnia acordat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara (2013) etc.

Lectură plăcută!
Eveniment editorial


Făbricuța noastră de cărți funcționează fără istov.
Zilele acestea a ieșit de sub teascurile tipografiei o lucrare excepțională, și anume, "Artă și revelație" de Romano Guardini,unul dintre cei mai importanți gânditori religioși ai secolului XX, care s-a născut în 1885, la Verona, dar a trăit cea mai mare parte a vieții în Germania, țara de adopție în a cărei limbă și-a scris prodigioasa operă. Traducerea este semnată de bunul nostru prieten și colaborator Ioan Milea.

Din cuprins: Revelația prin ființa lumii, Experiența religioasă și privirea simbolică (Experiența religioasă, Caracterul simbolic al lucrurilor, Caracterul elementului religios și organul religios, Problematica experienței religioase), Esența operei de artă (Întrebarea, Întâlnire și plăsmuire, Imaginile, Întregul existenței, Scop și sens, Eticul și frumusețea, Relația cu realitatea, Făgăduința), Viziune și poezie, Elementul vizionar în "Divina Comedie" a lui Dante.
Eveniment editorial


De astă dată vă propunem o carte de poeme. Se cheamă "Scrisoarea Evei" si este opera Doamnei OANA BOC. A apărut la LIMES în Colecția Magister, cu o postfață de Irina Petraș.

Cartea cuprinde trei cicluri, care sunt tot atâtea avataruri ale iubirii. Primul ciclu – "Din Egipt" – e al iubirii plenare (câteva simboluri sunt grăitoare: focul, zborul, sfera). Al doilea – "Don Juan" – e al iubirii pierdute (domină aici frigul, pustiul, ceața, ferestrele opace), iar ultimul – "La Roma m-ai iubit în Colosseum" – e al iubirii imposibile (câteva personaje - gladiatorul, osânditul, colecționarul de tablouri cu corăbii - poartă însemnele acesteia). Un lirism înalt, intelectualizat, irigat de apele subterane ale unei indicibile melancolii: Tălpile mi le simțeam arzând uneori,/ căci călcam, neștiind dinainte,/ peste amprenta invizibilă și fierbinte/ a pașilor tăi trecători. Sau:  Plecasem din mine ca dintr-un cuvânt/ din care a evadat înțelesul/ și a rămas doar șirul de sunete/ bezmetic și stingher/care nu mai știa ce să fie/și ce să facă acum cu trupul său/ pe marginea albă de cer ca o hârtie.//  Eram de mult pe coridoarele/ lungi și întortocheate ale vieții tale,/ într-o sală de așteptare fără sfârșit,/ cu viața mea rămasă în urmă/ ca un cuvânt fără mine,/ cu toate literele deschise larg/ spre drumul către tine.
LANSARE DE CARTE


Dragi prieteni,

suntem bucuroși să vă anunțăm o apariție recentă, de mare ținută, la editura noastră, Este vorba despre lucrarea "Speranțe pierdute", de CONSTANTIN AVRAMESCU, o analiză lucidă, fără ură și părtinire, a eternei noastre tranziții. Cartea este cu atât mai interesantă cu cât, senator fiind câteva legislaturi la rând, autorul oferă cu mărinimie detalii despre acte și evenimente politice la care a participat direct. Nu lipsesc nici câteva considerații pertinente cu privire la viața cotidiană în comunism și la cauzele care au condus la prăbușirea sa. Cartea este prefațată de Dinu Zamfirescu, care afirmă, între altele: "Lucrarea lui Constantin Avramescu vine să aducă un plus de informații, multe inedite, în peisajul politic românesc. Sunt fapte trăite de autor pe care, pe unele dintre ele, le pot confirma deoarece facem parte amândoi din marele cerc al opoziției democratice de atunci, din România. Meritul autorului este că le-a pus pe hârtie împreună cu explicarea lor, fapt deosebit de important, deoarece, în general, acest soi de mărturii sunt ocultate." 
Vă invităm cu drag la ceremonia de lansare a acestei cărți extraordinare, care va avea loc miercuri, 22 martie a.c., de la ora 17,30 la sediul Jockey Club Român de pe str. Episcopiei, nr. 9, din București.


LANSĂRI LIMES LA GAUDEAMUS, Cluj-Napoca 2016


Dragi prieteni,

miercuri, 20 aprilie a.c. va începe ediția de Cluj a celui mai important Târg de Carte de pe plai, care se va desfășura, ca de obicei, în Piața Unirii, și va ține până duminică, 24 aprilie a.c. Sperăm să fie o ediție cel puțin la fel de reușită precum cea de anul trecut. 
Iată și afișele cu lansările noastre de carte!

Vă așteptăm cu drag la întâlnirea cu cărțile și autorii noștri...
LANSARE DE CARTE


 

Iată că prima ceremonie de lansare a cărții mele de călătorii "La drum!", nu va avea loc nici la Cluj, nici la Baia Mare, nici la Genova, nici la Milano, nici în alte locuri din Transilvania sau din Italia, ci fix... la Galați. Se întâmplă asta, vreau să zic că vinovat pentru asta este ILIE ZANFIR, directorul Bibliotecii Județene "V.A. Urechia", care a avut inițiativa, iar eu nu am putut nicicum să zic ba. Dimpotrivă, îi mulțumesc din toată inima și sunt convins că va fi un regal, căci este unul dintre marii oameni de carte de pe plai. Convingerea mea este și mai fermă, știind că voi fi însoțit și prezentat de unul dintre cei mai buni comentatori literari pe care-i avem și anume Constantin Dram, prietenul meu de departe, cronicarul de proză al excelentei reviste "Convorbiri literare". Prezența în chip de moderator a sagacelui scriitor Theodor Parapiru mă flatează de asemenea. Nu în ultimul rând apreciez faptul că voi fi în compania altor doi scriitori importanți - Cassian Maria Spiridon și Vlad Vasiliu.

Prin urmare, dragii mei, vă aștept la Galați, joi, 7 aprlie a.c. ora 17, așa cum scrie pe afișul alăturat.
Să ne vedem cu bine!


Lansare de carte și spectacol de teatru


Recent a apărut la LIMES, în colecția MASCA, cartea “Nu te pune cu îngerii” de Flavius Lucăcel, care cuprinde, pe lângă piesa cu același titlu, lucrarea dramatică “Ospiciul local.”

Este a patra sa colaborare cu noi, iată de ce îl socotim “autor Limes”, de acum, ca să ne exprimăm astfel, după un model arhicunoscut... Suntem încântați săle amintim pe celelalte: Ceai de fluturi/ Butterfly Tea (210), Tutungeria/ Tobacconist’s (2011), Trecătoarea pisicii/ The Cat’s Gore  (2012).

Atent la tot ceea ce mișcăîn satul global, Lucăcel creează situații dramatice ilariante, absurde, halucinante; personajele sale sunt oameni obișnuiți făcuți praf, pulbere și pozderi în malaxoarele istoriei.  Lucăcel posedă știința de a trata marile ori micile drame individuale sau colective cu mijloacele comediei. 

Pe de altă parte, dotat cu un simțextraordinar al intermedierii relațiilor sociale, Lucăcel a învățat săcultive arta dialogului mizând totul pe generozitate, franchețe și onestitate. 

Încet-încet, aproape pe neobservate, el a devenit – iată! – unul dintre cei mai străluciți autori dramatici ai Transilvaniei eterne.

 

Cartea va fi lansată sâmbătă, 12 martie a.c., în deschiderea spectacolului “Nu te pune cu îngerii. Miorița reloaded”, organizat la TEATRUL NAȚIONAL CLUJ, de MARIO DANCE ATELIER, în regia lui Cristi Nedea și în interpretarea actorilor: Bogdan Rădulescu, Adrian Cucu, Ramona Dumitrean, Alexandra Tarce.

 

Vă dorim lectură plăcută

și vă rugăm - poftiți la teatru!

 
Eveniment editorial


Noua carte a lui Mircea Petean, în ipostază de călător de profesie, cuprinde o suită de jurnale de călătorie prin diverse colțuri ale lumii, precum: Italia, Franța, Spania, Danemarca, Slovacia, Ungaria, Moldova, Vietnam, dar și în diverse colțuri ale României. Notațiile sale sunt pline de spontaneitate, acuitate și prospețime, oferind cititorului senzația că se află el însuși în locurile surprinse cu o putere de a vibra cu totul ieșită din comun. Cuvine-se a remarca spiritul acestor însemnări, marcat de empatie, superioară înțelegere și umor. Nu în ultimul rând trebuie menționate amănuntele de ordin existențial (întâlniri surprinzătoare, lecturi, vise etc.), precum și dezvăluirile privitoare la laboratorul său de creație, în general, și în special la geneza unora dintre textele/ cărțile sale. O carte superb scrisă, vie, fermecătoare.

           

„Călătorul de profesie gândește cu voce tare: Între căutarea marginii și fuga de marginea marginii pare a se desfășura întreg periplul existențial al unuia ca mine…”
LANSARE DE CARTE


Dragii mei,
 
incepe Campania de... primavara! Va fi un lung sir de calatorii si zabave, tot atatea prilejuri de a ne etala cartile si prezenta autorii. Si, fiindca toate au un inceput, va anuntam cu bucurie ca Vineri, 20 martie 2015, de la ora 12, va avea loc, la sediul Filialei Timisoara a Uniunii Scriitorilor din Romania, din Piata Sf. Gheorghe, nr. 3, in sala Orizont, lansarea cartii de poeme "Lumina din mierea de salcam", de IOAN PETRAS, aparut la LIMES in cadrul prestigioase colectii MAGISTER. Ceremonia va fi patronata de IPS IOAN, Mitropolitul Banatului. Vor vorbi: Cornel Ungureanu, Al. Ruja, Gratiela Benga s.a. Ne vom rosti si noi insine, desigur, si  nu ne va fi usor caci, fiind autorii prefetei, va trebui sa avem grija sa nu ne repetam... De asemena, va fi un MOMENT LIMES in cadrul caruia vom prezenta aparitii recente, dar si alte titluri cu care ne mandrim. 
Va asteptam cu tot dragul!LANSARE DE CARTE


Luni, 8 septembrie 2014, la sediul Bibliotecii Bucovinei "I.G. Sbiera" din Suceava, a avut loc lansarea volumului de poeme "Piele și unghii", de Șerban Chelariu.

Au vorbit: Gabriel Cărăbuș, directorul Bibliotecii, prof. univ. Mircea A. Diaconu, critic și istoric literar, și Mircea Petean, directorul editurii noastre.

Acesta din urmă a mulțumit publicului, prezent în număr mare în aula Bibliotecii, Domnului Dir. Cărăbuș, pentru generozitate, excelentului comentator literar Mircea A. Diaconu, de care îl leagă o strânsă prietenie, dar și cerului care a făcut posibil acest miracol - întâlnirea cu poetul american de origine română, cu care a comunicat  până acum doar pe internet și care, iată, publică a doua carte în doi ani, la LIMES, apoi a scos în evidență caracterul intelectualist al lirirsmului lui Ș. Chelariu, precum și faptul că poezia sa e prin excelență cosmică și ludică. Nu în utimul rând rând, el a salutat caracterul solar al acestei poezii, care e sensibilă îndeosebi la partea însorită a lucrurilor și exaltă bucuria de a trăi plenar fiecare clipă.

 

 

 
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL


Cea de-a 18 -a ediție a Festivalului Internațional “Nopțile de poezie de la Curtea de Argeș” s-a desfășurat în perioada 09 - 15 iulie 2014. E singurul festival organizat la noi care își merită numele de "internațional". Au participat poeți din 25 de țări, din Canada în Argentina, din Columbia în Israel, din Spania în Siria, din Cuba în Ucraina, din Kosovo în Armenia, din India în Germania, din Tunisia în Irak etc. Rareori întâlnirea a fost celebrată mai intens ca în zilele acelea la Curtea de Argeș. S-au stabilit relații, s-au inițiat prietenii, s-au perfectat contracte într-o atmosferă de înaltă spiritualitate în cadrul căreia  flacăra poeziei a ars necontenit, zi și noapte. La capătul  celor cinci zile de festival, pe durata cărora poezia a fost regină, însoțită fiind, la modul magistral, de muzica psaltică și de cea tradițională interpretate de formații de excelenți profesioniști din partea locului, membrii juriului format din poeta  Carolina Ilica, președinte, prof. dr. Ovidiu Ghidirmic (istoric, critic literar și membru al Academiei), prof. dr. Mihai Godescu  (eseist, ziarist și vicepreședinte al Academiei) și Ștefan Dumitrache, directorul Muzeului Municipal au înmânat premiile laureaților, nu înainte ca organizatorii, Dumitru M. Ion – președinte și Carolina Ilica – director artistic, să ofere diplome de excelență tuturor participanților.

 

Premiile Academiei Internaționale Orient – Occident:

 

·         Marele Premiu Internațional pentru poezie -  Jonathan Locke Hart din Canada

·         Marele Premiu Național pentru literatură  - Mircea Petean

·         Premiul Valahia pentru traduceri - Nicole Laurent-Catrice (Franța), pentru traducerile poemelor lui Nichita Stănescu

·         Premiul European pentru poezie - Erling Kittelsen din Norvegia

·         Premiul Orient – Occident pentru  Arte - Gillian Bickley din Țara Galilor.

 

Felicitări tuturor: premianți, organizatori, participanți, dar și publicului care s-a dovedit deosebit de receptiv, contrazicând astfel prejudecata conform căreia poezia nu mai este gustată în această epocă pragmatică, materialistă, ușuratică.
LANSARE DE CARTE și sesiune de autografe


Duminică, 30 martie 2014, ora 11,30, la Casa "Petre Ștefănescu-Goangă", Piața Poligon, nr. 2 din BRĂILA, va avea loc lansarea romanului "Naufragiații din Brăila", de Elena Dumitrescu-Nentwig, apărut recent la editura noastră în cadrul Colecției ROMANUL ROMÂNESC AL SECOLULUI XXI. 

Prezintă: Maria Cogălniceanu, Valentin Popa și Mircea Petean.

Moderator: Veronica Dobrin.

Ceremonia va avea loc în prezența autoarei, sosită la Brăila din Portugalia special pentru acest eveniment.

 

Vă așteptăm cu mult drag!
Festivalul cartii TRANSILVANIA


In perioada 21/26 iunie 2013 a avut loc la Cluj-Napoca prima editie a Festivalului Cartii TRANSILVANIA, organizat de Asociatia Eikon, Editura Eikon, in colaborare cu Primaria municipiului Cluj-Napoca, capitala Provinciei, nu-i asa?

A fost un gest de mare cutezanta din mai multe pricini, de-ar fi sa pomenim doar faptul ca perioada nu parea deloc favorabila (sesiune studenteasca, sfarsit de an scolar, vreme capricioasa: canicula, furtuni) si, in plus, festivalul venea la scurta vreme dupa editia clujeana a caravanei GAUDEAMUS. Cu toate acestea, participarea a fost rezonabila (peste 40 de edituri din toata tara), iar afluenta publicului de asemenea, expozantii reusind sa vanda destul ca sa-si acopere cheltuielile, ba chiar sa ramana cu un oarece profit.

Editura noastra a organizat in cadrul festivalului trei MOMENTE LIMES, dupa cum urmeaza:

 

1. Cartea de proza: Ana Ludusan, Maruca; Dumitru Huruba, Biroul dusilor de-acasa. Au vorbit autoarea si editorul;

 

2. Traduceri recente: Selected Poems/ Poeme alese, de John Dryden; Les poemes francais/ Poemele franceze, de R.M Rilke; Bazinul cu 9000 de pestisori invizibili/ Bazinul cu 9000 de pestisori invizibili, de Constantin Abaluta; La province de l'erudit, de Vasile Igna; Despre natura sufletului/ Sur la nature de l'ame, de Clelia Ifrim; Lovituri de nisip/ Coups de sable, de Mircea Petean. Au vorbit Ioana Sasu-Bolba, traducatoarea lui Dryden, si editorul.

 

3. Cartea de poezie: Crucea Nordului, de Andrei Zanca; Printesa cu fluture, de Virgil Diaconu si Munti si zile, de Mircea Petean.

Au vorbit Letitia Ilea, Stefan Borbely si Mircea Petean.

 

In concluzie, o prima editie promitatoare a unui festival al cartii care poate deveni de referinta, tinand cont de forta organizatorica a celor de la Eikon -  vajnicii Vasile Dancu jr. si Valentin Ajder - dar si de vointa de implicare a autoritatilor locale si in primul rand a Primariei orasului, reprezentata de domnul Primar Emil Boc.

 

 
Targul de carte AXIS LIBRI, editia a 5-a


Targul de carte AXIS LIBRI, de la GALATI, a ajuns la editia a cincea. Ne-am dus cu bucurie si in acest an deoarece este unul dintre cele mai atractive si mai eficace manifestari de acest gen la care participam (am ratat doar prima editie). Fiecare editura cu casuta ei (sunt si casute unde incap mai multe edituri) pe marginile Pietonalei, care da in faleza Dunarii. Acolo ne incepem ziua, acolo o sfarsim, baladand  vreme de cel putin un ceas, atenti la vocea fluviului amestecata cu murmurul rostirii launtrice. Ne-am dus cu noutati, ca de obicei, dar si cu titluri importante aflate inca in stocul editurii. Avem fanii nostri acolo, oameni care ne iubesc si care apreciaza munca noastra, iar numarul lor creste an de an, ceea ce are darul, desigur, de a ne spori increderea in ceea ce facem. Dar, in primul rand, avem o relatie statornica, exceptionala cu Biblioteca Judeteana V.A. URECHIA, condusa de Domnul ILIE ZANFIR, un om extraordinar, care stie sa admire cu patima, dedicat cartii, atasat de lumea scriitoriceasca, un  entuziast si priceput organizator.

Si in acest an am organizat un MOMENT LIMES, pe data de 25 mai, in cadrul caruia am lansat antologia noastra bilingva, romana-franceza, Lovituri de nisip/ Coups de sable, despre care a vorbit impecabil tanara Simona Felea, precum si alte cateva titluri aparute in cadrul colectiilor noastre ARCA si LITERATURA UNIVERSALA: Bazinul cu 9000 de pestisori invizibili/ Le bassin a 9000 poissons invisibles, de Constantin Abaluta, Les poemes francais/ Pomele franceze, de R.M. Rilke si Selected Poems/ Poeme alese, de John Dryden.

Multumim organizatorilor carora le dorim din toata inim sa aiba puterea si entuziasmul de a continua o traditie formidabila, aceea a organizarii unuia dintre cele mai frumoase targuri de carte din tara.
PREMII IMPORTANTE

Inca doua premii importante pentru cartile noastre. este vorba despre Premiile ACADEMIEI ROMANE pentru cartile aparute in anul 2012, si anume: Cand ne vom intoarce, de Radu Mares si Pornind de la Nietzsche, de Stefan Borbely.

 

Felicitari premiatilor carora le dorim sanatate, spor si inspiratie.

Si, la cat mai multe si mai importante alte premii!
NOI PREMI PENTRU CARTILE NOASTRE!!!

Ca in fiecare an, BIBLIOTECA JUDETEANA "OCTAVIAN GOGA", din Cluj-Napoca,

premiaza carti reprezentative intrate in patrimoniul sau.

La inceputul lunii octombrie au fost decernate premii pentru cartile aparute in cursul anuluii 2011.

Nu mai putin de sase dintre acestea au revenit unor carti aparute la editura noastra. Iata-le:

 

1. Animale domestice (poezie), de Vasile Igna

2. La Baraciuni (proza), de Traian Parva Sasarman

3. Valeriu Anania. Opera literara (critica literara), de Nicoleta Palimaru

4. Trecatoarea pisicii (teatru), de Flavius Lucacel

5. Geografii semnificative. Spatiul in proza scurta a alui Mircea Nedelciu (debut), de Ionut Miloi

6. Lectura spatiului in poetica lui Paul Claudel si Serban Foarta (debut), de Alexandra Catana.

 

CALDE FELICITARI AUTORILOR si SPOR LA GLORIE, in continuare!!!
Intalnire cu prozatoarea Ana-Maria Beligan


La sediul Filialei USR (Str. Universitatii nr. 1, Cluj-Napoca)

Joi, 27 septembrie 2012, ora 13.

Invitat spedial: Radu Beligan
Lansare de carte și lectură publică

Avem bucuria să anunțăm apariția, la editura noastră, unui nou roman semnat de ANAMARIA BELIGAN.
 

Este vorba despre Scrisori către Monalisa. Acțiunea romanului se petrece în lagărul de tranzit german de Treiskirchen, acolo unde, în anii totalitarismului, transfugii din țările Europei de Est erau găzduiți o vreme înainte de a primi azil politic în vreo țară occidentală, sau una de peste mări și țări, precum Australia sau Noua Zeelandă. Amestecul rafinat de realism atroce și realism magic, de comic și tragic, de ironie și tandrețe, de sarcasm și compasiune, conferă scriiturii o savoare extraordinară.


Ca și Windermere. Dragoste la a doua vedere, romanul din 2009, care s-a bucurat de un real succes de critică și de librărie, Scrisori către Monalisa apare în prestigioasa noastră colecție ROMANUL ROMÂNESC AL SECOLULUI XXI.
 

Ceremonia de lansare va avea loc joi, 27 septembrie 2012, ora 13,00, la filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, cu participarea excepțională  a marelui actor RADU BELIGAN, care va da citire, în maniera sa inimitabilă, unor pasaje din cartea fiicei sale.
 

Vor vorbi IRINA PETRAȘ și MIRCEA PETEAN, directorul editurii noastre.
DE SĂRBĂTORI

Dragi prieteni,

 

Să vă fie senine sărbătorile

Chiar dacă-s doar amintire ninsorile!

Și Anul Nou să vă fie îmbleșugat

Chiar dacă-s praf zăpezile de altădat!

 

Să vă-ncerce și să vă miște

Nemaipomenite bucurii în 2012!

 

MIRCEA PETEAN

de pe

LIMES-ul său
ÎNTÂLNIREA DE LA BIBLIOTECA METROPOLITANĂ. POST SCRIPTUM

A fost o seară extraordinară seara zilei de 22 noiembrie 2011, una dintre acele seri miraculaose când vraja rostirii pune stăpânire pe oameni. Mircea Petean s citit câte ceva din toate cărțile sale. A început, ca de obicei, în astfel de împrejurări, cu "Părul sau înflorirea Nodului" și a încheiat cu al 73-lea Poem al Anei. Între ele, timp de mai bine de un ceas și jumătate, poetul s-a lăsat posedat de vraja rostirii, citind, recitând, povestind, divagând... O seară miraculoasă, pentru care el mulțumește din adâncul sufletului organizatorilor, dar și publicului,  cald, atașant, receptiv.
ÎNTÂLNIRE CU POETUL MIRCEA PETEAN


La BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI, în Sala Mircea Eliade,

marți, 22 noiembrie 2011, de la ora 16.

Moderatori: Marilena CHIRIȚĂ și Angela BACIU.

Veniți la o întâlnire cu o boabă de cristal de sare din lacrima umanității!
NOI CĂLĂTORII - toamna lui 2011

Toamna, am mai spus-o, în România, e anotimpul festivalurilor de literatură. Unele au o tradiție de zeci de ani, precum cel de la Sighetu Marmației, de pildă. Altele au apărut relativ recent, nu se pot lăuda cu o vechime mai mare de șase-șapte ani. Între acestea, o figură aparte face Clubul Iubitorilor de Cultură din Curtea de Argeș, o asociație culturală "inventată" și condusă de acad. Gh. Păun, care organizează, de cinci ani - anul acesta e al șaselea!  - reuniuni concepute ca amfiteatre ale artelor. Literatura, muzica, artele plastice, artele spectacolului se reunesc adunând laolaltă reprezentanți mai mult sau mai puțin hăruiți din diverse colțuri de țară, ba chiar și de peste fruntarii. E o dată fixă - a doua miercuri din lună, de la ora 16 - când lumea se adună în jurul focului viu al artei.
 

Am fost și noi acolo în zilele de 5-6 octombrie a.c. Când spun noi, mă refer la mine și la Horia Bădescu, însoțitorul meu, argeșean de obârșie, născut la Arefu, la poalele munților - "șapte munți aveau ai mei în stăpânire", a zis Horia la un moment dat cu mândrie în glas. Am umplut mașina cu cărți și duși am fost. Cărți de-ale noastre: romanul său, "O noapte cât o mie și una de nopți", apărut în vara aceasta la editura noastră în cadrul prestigioasei, de acum, colecții ROMANUL ROMÂNESC AL SECOLULUI XXI, și colecția mea de haiku, trilingvă (română. franceză, engleză), "Liniște redusă la tăcere", dar și câte un exemplar, două, sau chiar mai multe din alte titluri de succes apărute în ultima vreme (între acestea, desigur, best-seller-urile noastre "Ocolul lumii în 50 de jocuri creative" și "Manual de înțelepciune pentru oamenii de rând").
 

Pe Gh. Păun, amfitrionul nostru nu-l cunoscusem până în după-amiaza acelei luminoase zile de octombrie. Îi scosesem o carte despre jocurile înfrățite cu GO-ul, acum vreo doi ani, la recomandarea călduroasă a Marilenei Bara. Am schimbat câteva mesaje pe internet, cartea a apărut, i-am trimis pe poștă exemplarele cuvenite, omul a fost mulțumit, noi, la rândul nostru, ne-am scos pârleala, căci cartea s-a vândut binișor, și... cam atât. E drept că, generos, el lansase ideea de a organiza o întâlnire cu mine, ca poet, și cu editura noastră, eu nu am zis ba, dar lucrurile s-au tergiversat, așa încât aceasta nu a mai avut loc. Nu era coaptă vremea,pare-se.
 

Ceasul ei bătuse acum, în luna lui octombrie a anului de grație 2011.

Ne-am întâlnit în holul hotelului Posada unde urma să înnoptăm. Ne aștepta un bărbat cu alură ascetică; cu fața lui osoasă, ochii mici, negri, privirea întoarsă spre înlăuntru, cu fruntea înaltă și părul negru, dat pe spate, cu barba și mustăcioara grizate, cu trupul său puțin, dar agil, părea un hidalgo desprins dintr-o pagină de literatură hispanică. De altfel, ne-a și mărturisit că Spania e țara lui de adopție și că Sevilla e orașul unde se simte cel mai bine în lumea aceasta cu totul lipsită de har.
 

Așadar, Gh. Păun ne-a prezentat pe rând, pe amândoi, eu am prezentat romanul lui Horia și el colecția mea de haiku, cineva a prezentat o antologie de texte critice a fostului meu coleg de "Echinox", Al Th. Ionescu, cronicarul revistei în vremea noastră (1972-1976), au mai vorbit unii, alții (Dumitru Augustin Doman, de pildă, care apucase să citească romanul, sugerând că ar fi fost mai nimerit să se cheme "O noapte cât o mie și una de nopți" - sugestie pe care, culmea!, i-o făcusem eu însumi lui Horia, în vară, când pregătem cartea pentru tipar, sau Dumitru M. Ion, care nu a priceput de ce îmi numesc eu micropoemele haiku-uri, drept care i-am dăruit un exemplar, indicându-i pasajele lămuritoare din eseul preliminar), amfitrionul a intervenit ori de câte ori a fost nevoie, apelând câteodată și la clopoțel. Cu adevărat emoționant a fost momentul când Doamna Paula Fulga ne-a dăruit amândurora câte un splendid aranjament ikebana. Al meu a fost gândit, de fapt, pentru Ana, și are filozofia sa: firul de trandafir roșu înmugurit reprezintă linia iubirii și e ușor înclinat ca să nu rănească lumina, iedera răsucită pe acesta e semnul fidelității, frunza arămie simbolizează trecerea, iar crizantemele albe veșnicia. Ca urmare, am simțit nevoia de a-mi prefața recitalul cu un poem al Anei, acela care începe cu "dacă nu erai nicăiei/ nu înseamnă că nu erai de găsit nicieri", după care am citit/ recitat câte un haiku din cele opt cicluri câte cuprinde cartea. Mai mult decât atât, amfitrionul nostru ne-a acordat medalia de lut pe care o voi pune la loc de cinste, într-un colț al bibliotecii de acasă, între celelalte trofee obținute de-a lungul anilor.
 

A doua zi am fost oaspeții familiei Păun, în vila lor de pe Dealul Olarilor. Ei bine, nedreaptă e lumea, căci nu eu, ci Ana, cea care visează de o viață o casă a ei, cu curte și grădină, ar fi trebuit să vadă minunea. E o casă frumoasă, funcțională, cu un cat unde fiecare dormitor are baia sa, cu atelier, la parter, sală de sport și saună finlandeză, cu o spațioasă cameră de lucru și bibliotecă, în același timp, acolo pe un raft am văzut o mulțime de tratate științifice, în mai multe limbi, semnate Păun et alii. Am fi zăbovit mult și bine în casa aceea, în compania soților Păun, atât de calzi și de primitori. La plecare, Doamna, care mă auzise lăudându-mă ca îmi place să trebăluiesc în bucătărie, mi-a dăruit trei fire de praz pe care am promis că le voi găti cu măsline, în stil genovez, pentru Ana mea.
 

Apoi am plecat la Râmnicu Vâlcea unde ne aștepta Ion Predescu. El ne-a condus la un post de televiziune local unde un tânăr realizator, care face emisiunea "Picătura de cultură", ne-a provocat la o discuție despre noi, despre literatura noastră, despre poezie, în general. "Nu știu ce e poezia, dar știu că poeții sunt sarea din lacrima umanității", am zis, autocitându-mă fără rușine, la un moment dat. Pe Ion Predescu l-am cunoscut și ne-am împrietenit deîndată într-o chilie a Mănăstirii Govora unde se desfășura o altă reuniune, aceea aSocietății de Studii Medievale, condusă de Ioan Șt. Lazăr. Acesta mă invitase să prezint personalitatea lui Valeriu Anania, născut pe aceste meleaguri, pretextul fiind apariția, la editura noastră, a cărții Nicoletei Pălimaru, "Valeriu Anania. Opera literară". Am vorbit cu patos, pentru că l-am admirat, respectat și iubit, despre această uriașă figură a spiritualității românești, care a știut să armonizeze în chip desăvârșit, lumescul cu esteticul și religiosul, în sala de conferințe a Bibliotecii Județene "Antim Ivireanul", în după-amiaza zilei de 5 septembrie.
 

Într-adevăr, orice călătorie este înaintare în spațiu, dar și coborâre în timp. Eu a trebuit să trec munții ca să mă trezesc în plin Ev mediu românesc, printre călugărițe, preoți, voievozi, cărturari și domnițe... Iar periplul pe la mănăstirile de sub cerurile Oltului: Govora, Hurezi, Mănăstirea dintr-un lemn, Surpatele și Bistrița a fost cu adevărat minunat. Povestea Doamnei Păuna, soția lui Ștefan Cantacuzino, vărul lui Brâncoveanu, cel care l-a vândut turcilor, merită a fi istorisită:  în ziua în care domnitorul era ucis laolaltă cu cei patru prunci ai săi (se știe că mezinul s-ar fi lepădat de credința strămoșeascădoar, doar-doar va fi cruțat, dar domnitorul a fost  fost neînduplecat) ea se afla la Mănăstirea dintr-un lemn și în chiar clipele martiriului a fost cuprinsă de o criză de nebunie; martoră la scenă, stareța mănăstirii a fost zidită de vie...O, tempora, o, mores!
 

Cuvine-se să-l mai amintesc aici pe Părintele Nicolae State, un răzvrătit, care a ținut să ne ducă în satul lui de baștină, Burluși. La marginea satului, pe islaz, am văzut două sălcii nemaipomenite: într-una crește falnic un nuc, iar în cealaltă un dud!
 

Mulțumesc lui Dumnezeu și mijlocitorilor săi, noii mei prieteni: Gh. Păun cu soția, Pr. State, Ion Predescu și Ioan Șt. Lazăr, pentru binefacerile acestor noi călătorii. (MIRCEA PETEAN)
LANSARE DE CARTE


În data de 1 iunie a avut loc lansarea volumului Zidul de foc, de Blanca Borbely, apărut recent la editura noastră în cadrul Colecției GAVROCHE, coordonată de Ana Petean.
 

Evenimentul, cu totul excepțional, căci Blanca debutează la o vârstă extrem de tânără - ea nu are decât 13 ani - a avut loc la Colegiul Național "George Coșbuc", unde ea este elevă în clasa a VII-a.
 

A vorbit, din partea editurii, Mihai Dragolea, iar din partea școlii Dna Codruța Trană, profesoara ei de limba română, iar câțiva elevi au citit pasaje din carte.
 

Sala de fesivități a colegiului a fost arhiplină, dovadă a interesului uriaș stârnit de apariția acestei cu totul insolite cărți.
VESTE MARE

Romanul lui RADU MAREȘ, Când ne vom întoarce, apărut la editura noastră în cadrul Colecției ROMANUL ROMÂNESC AL SECOLULUI XXI, a fost distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru PROZĂ, pe anul 2010, în cadrul galei desfășurată în după-amiaza zilei de 8 iunie a.c. la București, în aula Bibliotecii Centrale Universitare.
 

Amintim, de asemenea, că alte două cărți ale noastre: Cărțile omului dublu. Teatralitate și roman în regimul comunist, de ANCA HAȚIEGAN, și Cuvintele care ucid. Memorie literară în romanele lui E. Lovinescu au fost nominalizate la secțiunea DEBUT.
 

Felicitări lui RADU MAREȘ, dar și juriului care a premiat această carte de a cărei excepțională valoare noi am fost convinși de la bun început!
TÂRGUL DE CARTE "AXIS LIBRI", GALAȚI, EDIȚIA A TREIA

Târgul s-a ținut în perioada 1-6 iunie și a fost organizat de Biblioteca Județeană "V.A. Urechia" sub patronajul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. Au participat circa 50 de edituri din țară. Din Cluj au fost prezente editura noastră, Eikon și Argonaut.

În ceea ce ne privește, am expus volume din producția editorială recentă, dar și din stoc, în total circa 150 de titluri.

în ziua de sâmbătă, 4 iunie, am organizat un Moment LIMES în cadrul căruia am lansat următoarele volume:

- Omul, pomul și fântână. O tragedie românească, de ION ZUBAȘCU

- Pavese, omul jignit, de VIANU MUREȘAN (care a fost vedeta târgului)

- Bine te-am rătăcit, Incognito!, de BOGDAN MUNTEANU

- Paul sălbaticul, de JACQUES JOUET (în traducerea lui Constantin Abăluță)

- Manual de înțelepciune pentru oamenii de rând, de JOSEPH-MARIA BOCHENSKI (în traducerea lui Mircea Petean)

- Liniște redusă la tăcere, de MIRCEA PETEAN

A fost o reușită, atât din punctul de vedere al vânzărilor, cât și al imaginii, în zilele acelea perindându-se pe la standuri peste 250.000 de gălățeni dintre care marea majoritate au cumpărat cel puțin o carte, după cum declara pentru Agerpres Domnul ILIE ZANFIR, directorul Bibliotecii Județene.

A fost minunat și pentru că faleza Dunării era aproape, iar noi am profitat începându-ne și sfârșindu-ne fiecare zi cu o plimbare pe malul fluviului. Căci, într-adevăr, singurul personaj important, în portul acela îndepărtat, e fluviul: măreț, murdar, impasibil...
Premiile Filialei Cluj a U.S.R.


Și în acest an editura noastră și-a adjudecat  o salbă de premii oferite de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România.

Iată lista laureaților noștri:

POEZIE

Premiul "Lucian Blaga": ION POP, pentru volumul Litere și albine


PROZĂ

Premiul "Ion Agârbiceanu": RADU MAREȘ, pentru romanul Când ne vom întoarce

Premiul "Al. Căprariu": TATIANA DRAGOMIR, pentru romanul Cara aurita


CRITICĂ, ISTORIE LITERARĂ, ESEU

Premiul "Mircea Zaciu": ȘTEFAN BORBELY, pentru volumul Pornind de la Nietzsche


DEBUT

Premiul "Marian Papahagi": ANCA HAȚIEGAN, pentru volumul Cărțile omului dublu. Teatralitate și roman în regimul comunist


Premiul "Mongolu": NICOLAE BERINDEIU, pentru volumul Radu Petrescu. Corpul și textul

Felicitările noastre fierbinți și urările de la cât mai multe și mai prețioase alte premii!
Târgul de carte GAUDEAMUS - Cluj-Napoca

כּל עוד בַּלֵּבָב פְּנִימָהנֶפֶשׁ יְהוּדִי הוֹמִיָּהוּלְפַאֲתֵי מִזְרָח קָדִימָהעַיִן לְצִיּוֹן צוֹפִיָּה.עוֹד לֹא אָבְדָה תִּקְוָתֵנוּהַתִּקְוָה בַּת שְׁנוֹת אַלְפַּיִםלִהְיוֹת עַם חָפְשִׁי בְּאַרְצֵנוּאֶרֶץ צִיּוֹן וִיְרוּשָׁלַיִם.


ÎNTÂLNIRE

Vineri, 11 martie, ora 12, la Liceul "George Coșbuc" din Cluj-Napoca,

MIRCEA PETEAN se va întâlni cu membrii Cercului de lectură condus de Doamna Prof. TATIANA ZLĂTIOR.
 

Cu acest prilej, vor fi prezentate cele mai importante carti de poezie apărute la editura noastră în anul 2010,

între care:

- Litere și albine, de Ion Pop

- Moarte de om. O poveste de viață, de Ion Zubașcu

- Totul despre nimic, de Constantin Abăluță

- Biu, de Eugenia Țarălungă

- Lumină amară, de Petre Got

- Zimți. Peisaj cu maimuță și înger. Scrisori apocrife ale lui Archibald de la Cruz, de Cristian Bădiliță

- Lăcrimarul înflorit, de Ioan Petraș

- Scrisoare despre moarte adresată femeii iubite, de Jean-Pierre Simeon,

dar și Ocolul lumii în 50 de jocuri creative, de Ana și Mircea Petean și Mâhnirile limbii române, de Andrei Moldovan.


Mircea Petean va citi din poemele sale, va răspunde la întrebările elevilor și se va juca de-a poezia cu aceștia, daca timpul le va îngădui.


Suntem convinși că va fi o întâlnire de zile mari, așa cum se întâmplă de obicei când e vorba de întâlnirile noastre cu cei ce vin...
LANSARE DE CARTE

Joi, 3 martie 2011, ora 17, la Librăria LIBRARIUM, de pe Eroilor,

va avea loc lansarea celui mai recent roman semnat de DAN REBREANU,

și anume Micile sirene, apărut la editura noastră în cadrul Colecției ROMANUL ROMÂNESC AL SECOLULUI XXI.

Vor vorbi despre carte: ȘTEFAN BORBELY, OVIDIU PECICAN, VALENTIN DEREVLEAN, MIRCEA PETEAN.

Vă așteptăm cu brațele deschise!
BARTOLOMEU VALERIU ANANIA

Azi, 31 ianuarie 2011, la orele 19,25, a trecut la cele veșnice Înaltpreasfințitul Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului.
 

Mare ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, unul dintre liderii ei incontestabili, un lider harismatic, fără nici o îndoială, mare predicator, capabil sa însuflețească mulțimile, nimic mai mult decât vrednic ostaș al lui Hristos, cum îi plăcea să se autodefinească, Bartolomeu Valeriu Anania va rămâne pentru posteritate îndeosebi ca autor al unei noi versiuni a Bibliei, având la bază textul Septuagintei, trecut întâiași dată într-o limbă română miraculos de frumoasă de către cei care au dat, la 1688, ceea ce se cheamă Biblia lui Șerban, sau Biblia de la București.
 

Este vorba despre o diortosire sprijinită pe versiunile occidentale canonice (latină, franceză, engleză, germană), care, pe lângă textul propriu-zis, transpus într-o limbă românească de o vigoare, de o prospeține și de o profunzime cu totul excepționale, cu adevărat o limbă românească în strai de sărbătoare, cuprinde și un aparat de note și comentarii care năzuiește și, în bună măsură, reușește să limpezească pasajele dificile, obsure, ale textului scripturistic.

Dar Valeriu Anania este și un mare scriitor, autor al unei opere pe cât de vastă, pe atât de diversă, care cuprinde un roman, nuvele și povestiri, piese de teatru, poezie, traduceri, memorialistică și publicistică.
 

Editura noastră și-a făcut un titlu de onoare din publicarea unei ediții - VALERIU ANANIA - OPERA LITERARĂ - în nouă volume, care cuprinde bună parte din creația literară a autorului, după cum urmează:

- vol. I: Străinii din Kipukua (roman; prefață de Aurel Sasu) 

- vol. II: Amintirile peregrinului apter (nuvele și povestiri; prefață de Mircea Muthu)

- vol. III: Rotonda plopilor aprinși (evocări literare; prefață de Dan C. Mihăilescu)

- vol.IV: Poeme (prefață de Petru Poantă)

- vol. V-VI-VII: Teatru (prefețe de Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Dumitru Micu, Ion Zamfirescu, Al. Paleologu și Valeriu Râpeanu)

- vol. VIII-IX: Publicistica (prefață de Ovidiu Pecican)

Ne-am oprit aici deși în proiectul inițial erau zece volume. Dar vorba, Înaltului: "Și 9 e o cifră mistică, domnule Petean". Să nu uităm a preciza că, în chip de uvertură la această ediție am reeditat prima scriere a lui Valeriu Anania - Păhărelul cu nectar, o superbă feerie care a făcut și face deliciul a numeroase generații de copii.

Este o operă literară centrată pe tema identității, mai precis a modului în care identitatea individuală se definește în raport cu cea națională, și mai precis, a marii taine care guvernează răsfrângerea miturilor întemeietoare ale unui neam în țesătura mitului personal.

Este o operă literară turnată într-o limbă românească de o mare expresivitate, autorul fiind unul dintre puținii care, asemeni lui Arghezi, au știu să distileze aromele limbii arhaice și să le facă să picure în fagurii limbii vii a timpurilor noastre. "Am scris întotdeauna cu gândul la tineri - obișnuia să-mi spună - care nu trebuie să uite că beneficiază de o moștenire inestimabilă - limba noastră, pe cât de bogată, pe atât de suplă și de isteață..."

Este o operă literară care încă își așteaptă exegeții: "Pe mine nu m-au prea iubit criticii literari, dar am avut parte de editori destoinici și de cititori numeroși, iubitori și avizați.", mi-a spus nu o dată.
 

Iar dacă am fost unii dintre aceștia, nouă ne e destul.

Nu voi uita nicicând întâlnirile noastre "de taină", zăbave pe care le-aș fi vrut prelungite la nesfârșit, în timpul cărora evocarea, vorba de duh, anecdota, făceau bună casă cu comentariul evenimentelor zilei - întotdeauna sagace, precis - și divagația erudită. Îl căutam adeseori în momentele mele de slăbiciune și era destul să-l văd ca să simt că mă întrem subit. Căci l-am iubit...
 

În încheierea acestor sărace șiruri, aș adăuga un lucru, și anume: întâmplător sau nu, în zilele alegerii noului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, mă aflam la București, în Palatul patriarhal. La un moment, dat am nimerit în cercul mai multor înalți prelați. Unul dintre ei, un bărbat vajnic, încă tânăr, a rostit așa, ca să se audă departe, în profunzimea labirinticelor coridoare: "Ascultați-mă pe mine, fraților, Anania nu moare până nu ajunge patriarh, de-ar fi să fie chiar și numai pentru o zi!"
 

Da, într-adevăr, în aceste zile Patriarhul sufletelor noastre este El, BARTOLOMEU VALERIU ANANIA!
PRIMA NOASTRĂ LANSARE DE CARTE DIN 2011!


Joi, 3 februarie, de la ora 18, la CLUBUL SOCIAL "ORIGINE", de pe Calea Moților, 111,

va avea loc, în prezența autoarei, lansarea volumului de poeme PROFILUL AERULUI, de Casandra Ioan.

Vor vorbi: Sanda Cordoș, Sanda Berce, Ioan Hădărig și Mircea Petean, directorul editurii noastre.

 

Vă așteptăm cu drag!
De ANUL NOU

Urările noastre de bine să fie mai nimica

pe lângă ceea ce bunul Dumnezeu

vă va dărui în anul care vine, vine, vine...

 

LA MULȚI ANI,

cu Pace, Bucurie și Poezie!

 

Mircea Petean

și Limes-ul său
Urarea noastră de sărbători

Sfîntă,

Sfântă fie-vă bucuria de sărbători

Și Calea sub puzderie de luminători

Fie-vă,

 

La anul și la mulți ani!
LIMES LA GAUDEAMUS


În acest an, la Târgul de carte GAUDEAMUS - CARTE DE ÎNVĂȚĂTURĂ, cea mai importantă manifestare de acest gen din țară, care va  avea loc la București în perioada 18 - 22 noiembrie, la ROMEXPO, editura noastră va expune, alături de alte patru edituri clujene, într-un spațiu special amenajat pentru editurile clujene afiliate în Asociația CLUJUL LITERAR, în pavilionul central, la parter.
 

Pe standurile noastre vor fi expuse titluri apărute în acest an, dar și altele aflate încă în stocul editurii (în total, circa 200 de titluri).
 

Vom organiza și două MOMENTE LIMES, după cum urmează:

- sâmbătă, 20 noiembrie, ora 16, vor fi lansate cărțile apărute cu sprijin AFCN: Antologia prozei scurte transilvane actuale, vol. I-II, realizată de Ovidiu Pecican, romanele Proștii, de Ana Ludușan, Cara aurita, de Tatiana Dragomir și Când ne vom întoarce, de Radu Mareș, lucrările teoretice semnate de Anca Hațiegan - Cărțile omului dublu. Teatralitate și roman în regimul comunist, Gheorghe Perian - Literatura în schimbare, Dumitru Chioaru - Noi developări în perspectivă. Nouăzeciștii și douămiiștii, precum și volumul de publicistică al lui Radu Țuculescu - Românul erectil. Vor vorbi criticii Ion Bogdan Lefter și Ion Papuc, autorii prezenți și Mircea Petean, directorul editurii nostre.
 

- duminică, 21 noiembrie, ora 15, vor fi lansate alte câteva titluri: Ego scriptor, de Ilie Constantin, Laura celor o sută de cuvinte, de Maria-Gabriela Constantin, Cam toți murim, de Viorica Răduță, Biu, de Eugenia Țarălungă, Pietonii lui Pan, de Gheorghe Izbășescu, Clauza poeziei celei mai favorizate. Antologia poeziei maramureșene și basarabene contemporane, realizată de Igor Ursenco, și Zodia manipulării. Orizonturi în expansiune, de Mircea Opriță. Vor vorbi, Gabriel Dimisianu, Alex Ștefănescu, Felix Nicolau, autorii și Mircea Petean, directorul editurii noastre.
 

Cititori din toată țara, reuniți-vă la standul editurii LIMES!

REDUCERI SUBSTANȚIALE (30 %)!

CĂRȚI LA PREȚ UNIC (3 lei)!!!
SETTIMANA DELLA POESIA ROMENA IN CIOCIARIA

În perioada 27.09 - 02.10.2010 s-a desfășurat Festivalul de poezie "Incontri Internazionali di Poesia di Alvito e Val di Comino", aflat la a XVIII-a ediție. Sufletul acestei extraordinare întâmplări poeticești este Gerardo Vacana, important poet el însuși, traducător și eseist.

Din România au participat Vasile Igna, Mircea Opriță, Doina Opriță, Mircea Petean, Ioan S. Pop  și Martha Izsak, cărora, în ultima seară, li s-au alăturat Julian Damian și Carmen Proca, rezidenți în Italia.
 

Ceilalți participanți au venit din Austria - Hans Raimund (care a fost premiat la secțiunea traduceri) și Franziska Stransky, din Camerun - Ndjock Ngana, din Franța - Georges Drano și Nicole Stamberg, din Italia - Pier Luigi Bacchini (care a primit Marele Premiu pentru Poezie), din Spania - Jose Antonio Martinez Munoz și Carlos Vitale, și din Elveția - Jacques Meylan și Raquel Soares.
 

Venind vorba de premii, să amintim că Premiul European pentru Roman "G. FERRI - D.H. LAWRENCE", a revenit prozatoarei italiene Edith Bruck, născută într-o familie de evrei din Ungaria. Festivitatea a avut loc la Picinisco, un însorit sătuc-cetate construit pe colinele de la poalele Apeninilor unde celebrul D.H.Lawrence a zăbovit, la un  moment dat, 13 zile, ședere care i-a inspirat romanul "Fata pierdută". S-au acordat și premii pentru eseu și jurnalism scris/ TV. În fine, actorului Vincent Spano, care a citit - cu multă elocință și comprehensiune - versiunea italiană a poemelor noastre,  i s-a acordat premiul pentru interpretarea poeziei.


Timp de o săptămână am vizitat câteva splendide localități precum San Donatto, Alatri, Cassino (cu celebra Mănăstire Monte Cassino), Alvito (unde elevii Liceul Agricol au interpretat textele noastre dar au și cântat și dansat măiestru în stil popular; tot aici, în cocheta sală a Teatrului comunal, în ultima seară poezia română a răsunat cum rareori se întâmplă chiar și în România!), Gallinaro, Sora,  Atina (colonie antică grecească), Broccostella (unde ne-am întîlnit cu elevii din ciclul primar și gimnazial, care au citit din poemele noastre), Arpino (cu vestigii din secolele VIII-VII î.e.n.) șa.m.d. Peste tot, vizite, întâlniri (cu pictorul Gianfranco Renzi, de pildă, care ne-a dăruit fiecăruia câte un tablou - amintire a trecerii noastre prin Vale!), recitaluri (unul s-a desfășurat în amfiteatrul roman de pe Monte Cassino!). A fost și o masă rotundă pe tema traducerii literare, desfășurată într-o săliță din incinta Abației Casamari din Alvito, moderată de Maddalena Vacana.
 

A fost o săptămână densă, intensă, pe durata căreia am declarat limba română limbă de circulație internațională...


Închei această scurtă informare cu o afirmație pe care am făcută la recitalul din sala Teatrului comunal din Alvito, în chip de preambul la lectura textului meu, ales la înțelegere cu actorul Vincent Spano (e vorba de "Il pero oppure la Fioritura del nodo", din "Cartea de la Jucu Nobil"): "Sono un viaggiatore di profesione. Ho fatto molti viaggi in mia vita terrestra, ma questo, in Val di Comeno, e fantastico. Grazie a Dio! Grazie a voi!"


Da, mulțumesc, dragi prieteni, Gerardo și Luigi Vacana și toți ceilalți, căci ați știut să faceți din zăbava noastră în acest ținut al pietrei modelate măiestru, al măslinilor, viței de vie, dar, iată, și al poeziei, un adevărat răsfăț! (Mircea Petean)
AFCN - Proiectul nostru editorial a fost declarat câștigător

La actuala sesiune AFCN, Proiectul nostru editorial, intitulat VALORI ALE PROZEI ARTISTICE ȘI ESEISTICE TRANSILVANE CONTEMPORANE,

a fost declarat câștigător.
 

Dar iată și autorii și titlurile care vor beneficia de sprijin financiar din partea AFCN:

1. Ovidiu Pecican (coordonator), Antologia prozei scurte transilvane actuale, vol. I-II

2. Anca Hațiegan, Cărțile omului dublu. Teatralitate și roman în regimul comunist

3. Ana Ludușan, Proștii (roman)

4. Tatiana Dragomir, Cara aurita (roman)

5. Radu Mareș, Când ne vom întoarce (roman)

6. Dumitru Chioaru, Noi developări în perspectivă. Douămiiștii

7. Radu Țuculescu, Românul erectil

8. Gheorghe Perian, Literatura în schimbare

9. Mircea Opriță, Zodia manipulării. Orizonturi în expansiune


E o veste minunată pentru noi și pentru autorii noștri, care își vor putea vedea cărțile pe piață la niște prețuri mai mult decât îmbietoare.
PREMIILE FILIALEI CLUJ A USR

Daca la București carțile noastre nominalizate au fost ignorate in corpore, la Cluj situația s-a prezentat exact invers, adică toate cele 5 cinci titluri nominalizate au fost, în final, premiate.

Dar, iată premiile:
 

- Premiul "A. E. Baconski" pentru poezie: "Câmp minat", de Mircea Petean

- Premiul "Radu Stanca" pentru teatru/ teatrologie: "Ceai de fluturi", de FlaviusLucăcel

- Premiul "Marian Papahagi" pentru debut: "Petru Dumitriu romancier", de Victor Cubleșan

- Premiul "Eta Boeriu" pentru traduceri: Ioana-Sasu Bolba

- Premiul "Interart" pentru carte pentru copii: "Fetița care s-a-mpiedicat de șarpe", de Teodora

Gogea (menționăm că autoarea a mai câștigat un premiu, în acest an, pentru ilustrație de carte, oferit de Biblioteca Județeană "Octavian Goga" din orașul nostru).

Premiile au fost acordate marți, 15 iunie, la sediul Filialei.
 

Felicitări laureaților și... la cât mai multe și valoroase alte premii!
FINAL DE BĂTĂLIE

Premiile USR pe 2009 au fost acordate.

După cum toată lumea știe deja, nici una dintre cărțile nominalizate apărute la editura noastră nu a  triumfat.

Am rămas cu această satisfacție, de a avea multe cărți nominalizate.

Am demonstrat astfel că și o editură mică, "artizanală", cum ne place să spunem, ca a noastră, este capabilă să susțină și să promoveze literatura de calitate, opera unor autori de primă mână, aceia care, în fond, dau culoare și relief unui peisaj literar deloc tern sau aplatizat cum consideră unii comentatori dezabuzați.
 

Și, dacă, de pildă, la poezie ar fi câștigat Constantin Abăluță cu Iov(ul) său, sau Mircea Petean cu Câmp(u)l său minat, nu s-ar fi făcut gaură-n cer, dimpotrivă, parcă ar fi fost de așteptat. Același lucru despre celelalte cărți al noastre nominalizate la Eseu (Dumitru Chioaru cu Arta comparației), Debut (Victor Cubleșan cu Petru Dumitriu prozator) și Literatură pentru copii, unde nu s-a acordat nici un premiu deși cartea lui Vasile Igna, Pisoi mai mari, pisici mai mici și un castel cu cinci pitici, este o bijuterie a genului.
 

Nu s-a întâmplat așa și primii care am regretat am fost noi, dar ne-am consolat cu gândul că, până la urmă, chestiunea aceasta cu premiile nu este decât o loterie...

Îi felicităm pe "învingători", dar îi îmbrățișăm pe "învinși", dorindu-le din toată inima să își ia revanșa în posteritate...
LANSARE DE CARTE

Miercuri, 19 mai, ora 14,

la Muzeul de Artă, sala Tonitza

Mariana Gorczyca își lansează romanul

Cadență pentru marș erotic,

apărut de curând la editura noastră în cadrul colecției

ROMANUL ROMÂNESC AL SECOLULUI XXI

Prezintă: Irina Petraș, Ion Pop și Mircea Petean

La pian, Kolcsar Peter interpretând Chopin.

Va citi un scurt fragment din roman actrița Melania Ursu.
VESTE MARE!

S-a dat publicității lista cu cărțile nominalizate la Premiile USR pe 2009.

Editura noastră se mândrește cu 5 (cinci) titluri nominalizate, ceea ce este un record absolut pentru noi.
 

Dar iată titlurile:

- Câmp minat, de Mircea Petean, și Iov în ascensor. Iov în funicular, de Constantin Abăluță, la POEZIE

- Arta comparației, de Dumitru Chioaru, la ESEU

- Pisoi mai mari, prisici mai mici și un castel cu 5 pitici, de Vasile Igna, la LITERATURĂ PENTRU COPII

- Petru Dumitriu prozator, de Victor Cubleșan, la DEBUT.

Felicitări autorilor!

Și dea Domnul sa-i vedem pe toți premiați!
PREMIU LITERAR

Cu mare bucurie anunțăm că Pisoii... lui Vasile Igna au câștigat Premiul "Grigore Vieru" la Salonul Internațional de carte pentru copii și tineret de la Chișinău. Felicitări laureatului și... la cât mai multe și mai însemnate premii!
SALONUL INTERNAȚIONAL DE CARTE PENTRU COPII ȘI TINERET - CHIȘINĂU

De abia s-a încheiat ediția din acest an a Gaudeamus-ului clujean că începe ediția a XIV-a a Salonului de carte pentru copii și tineret de la Chișinău.
 

Anul acesta editura noastră va expune carte din producția recentă, cu un accent deosebit, desigur, pe titlurile de interes școlar și, mai ales, pe cele apărute în colecția GAVROCHE, dedicată celor mai tineri cititori ai  noștri.
 

Prin urmare, Mircea Petean, directorul editurii noastre, va fi însoțit, de această dată, de scriitorul Vasile Igna, autorul superbei cărțulii Pisoi mai mari, pisici mai mici și un castel cu cinci pitici, care va fi prezentată în data de 22 aprilie, între orele 12-13.
 

De asemenea, Mircea Petean va participa la o emisiune televizată pe tema editării și promovării literaturii pentru copii, precum și la prezentarea volumului Eminescu după Eminescu, de Adrian Dinu Rachieru.
 

Vom reveni cu impresii și imagini de la acest superb Salon.
DE PAȘTI

Magnolia a-nflorit,

Lumina a înverzit;

Gardurile-am nimicit,

Odăile inimii le-am aerisit;

Mugurul a crăpat,

Colțul ierbii l-am greblat -

 

HRISTOS A-NVIAT!

 

Cu cea mai caldă afecțiune,

dinspre noi, cei de la LIMES,

către toți prietenii, fanii și colaboratorii noștri.
DUBLĂ LANSARE DE CARTE

Joi, 25 martie a.c., ora 12,00, în holul Bibliotecii Județene "Octavian Goga", vor fi lansate, în prezența autorilor, două superbe cărți pentru copii, apărute recent în cadrul Colecției GAVROCHE (coordonatoare: Ana Petean):

- Pisoi mai mari, pisici mai mici și un castel cu 5 pitici, de Vasile Igna

- Fetița care s-a-mpiedicat de șarpe, de Teodora Gogea, care este, în același timp, ilustratoarea ambelor volume.
 

Moderatorul întâlnirii: Mircea Petean

Copii din toate școlile și grădinițele orașului, reuniți-vă!!!
LANSAREA VOLUMULUI MOARTE DE OM. O POVESTE DE VIAȚĂ, de ION ZUBAȘCU


În după-amiaza zilei de marți, 02 martie 2010, în Sala Oglinzilor de la sediul USR din București, a avut loc lansarea volumului MOARTE DE OM. O POVESTE DE VIAȚĂ, de ION ZUBAȘCU, apărut la editura noastră în cadrul colecției MAGISTER

În cuvântul său, tânărul scriitor Felix Nicolau a accentuat faptul că, în ciuda faptului că e un text despre moarte, viața iese triumfătoare.
 

Mircea Petean, editorul cărții, a evocat anii (1980-1983) în care el și poetul omagiat erau vecini de bloc în Borșa Maramureșului, alături de Aurel Pantea. Cu privire la carte, el a mărturisit că, de-a lungul îndelungatei sale cariere de cititor înrăit, nu i-a fost dat să citească o carte mai răscolitoare, mai cutremurătoare. Impactul emoțional al lecturii acestui text este răvășitor. 
 

Este vorba despre o experiență de limbaj, înainte de toate, poetul având curajul sinucigaș de a introduce în poem termeni medico-farmaceutici care, aparent, nu au nimic de a face cu poezia.

Apoi, este vorba despre un poet care înțelege poezia ca pe o artă totală.

În fine, modul în care se raportează el la divinitate oscilează între smerenie și revoltă, între acceptare și razvrătire, între împăcarea resemnată cu soarta și țipătul de disperare. Căci vitalismul poetului înfruntă moartea cu o dârzenie și o demnitate demnă de strămoșii săi maramureșeni.
 

Există, apoi, o secvență în carte, intitulată Reality Show, în care evocarea paradisului copilăriei amintește de sonurile Cărții de la Jucu Nobil, iată de ce Mircea Petean a cerut asistenței îngăduița de a citi el însuși un poem - Cocoana Anuța - absolut antologic.

În partea a doua a manifestării, Ion Zubașcu a citit o seamă de poeme din carte, încheind cu un străvechi cântec maramureșean: Viță verde iadăra.
 

A fost o seară extraordinară care a demonstrat că poezia română contemporană, departe de a-și fi epuizat energiile, are o vitalitate fără pereche, cel puțin în plan european.
ANUNȚ IMPORTANT: POEZIE LA PRIMA VEDERE

Marți, 2 martie 2010, ora 17, în Sala Oglinzilor a Casei Monteoru-Catargi de pe Calea Victoriei, nr. 115, din București (sediul Uniunii Scriitorilor din România), va fi lansat volumul Moarte de om.

O poveste de viață
, de Ion Zubașcu, apărut recent la editura noastră în cadrul Colecției MAGISTER. Cu acest prilej va debuta proiectul POEZIE LA PRIMA VEDERE, inițiat de Dan Mircea Cipariu, șeful secției de poezie al Filialei București a USR.

 

Lectura poetului Ion Zubașcu va fi prefațată de crtiticul literar Felix Nicolau și de Mircea Petean.

Vă așteptăm cu drag!
PROGRAMUL EDITORIAL LIMES 2010

a apărut și a fost deja distribuit înspre colaboratorii noștri: biblioteci, librării, centre de librării, angrouri, dar și cititori puri și simpli care folosesc sistemul Cartea prin poștă.

Cuprinde 126 de titluri grupate în 21 de serii și colecții.
 

Spicuim din Scrisoarea către cititori, semnată de MIRCEA PETEAN, directorul editurii noastre:

"Un an al întâlnirilor a fost, pentru noi, cei de la LIMES, 2009...

Nu că am fi dus dorul întâlnirii în anii anteriori, dar parcă mai mult ca oricând am dorit să ieșim "la bătaie", ca să folosesc o expresie cu un vădit caracter agonal. A fost, pe de altă parte, răspunsul nostru la spectrul crizei.
 

Căci nu am folosit noțiunea nici ca paravan, nici ca sperietoare, nici ca alibi, ci, pur și simplu, am vrut să fim realiști și lucizi, adică prudenți.
 

Aceasta a fost una dintre măsurile noastre de precauție în vremi nesigure. Și, pentru că  nimeni nu te ajută mai abitir ca tine însuți, am procedat în consecință.

Iată de ce am făcut tot posibilul pentru a ne apropia cititorii.

Iata de ce am făcut tot posibilul pentru a ne apropia de cititorii noștri.
 

Iată de ce aproape că n-a fost târg sau salon de carte la care să nu fi dorit să participăm. Să ne aducem aminte: Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca (la puterea a treia), Alba-Iulia, Zalău, București (la pătrat). Iar dacă la Galați sau Iași, de pildă,  nu am fost prezenți, asta s-a întâmplat pentru că am fost departe de țară.
 

Să nu uităm nici descinderile, cu adevărat colosale, la orăștie (Colegiul Național "Aurel Vlaicu", unde am înregistrat adevărate recorduri de audiență și, implicit, de vânzări), deva, Baia-Mare, Satu-Mare, Sighetu-Marmației, Bistrița, Pitești, Târgu-Jiu ș.a.m.d.
 

Călători de profesie, așadar, vistiernici ai unor întâlniri pe cât de solicitante pe atât de emoționante, năieri pe fundul mărilor secate ale patriei, asta am fost și asta vom fi și în acest an, alături de acești minunați autori și de cărțile lor uluitoare...
 

LECTURĂ PLĂCUTĂ!

 
ÎNCĂ O URARE DE SĂRBĂTORI

Blândețea zăpezii sporească lumina lăuntrică

Și fiecare zi îmbrace straie noi, de sărbătoare,

Vă spunem de pe-aici, de la Marea Ligurică,

Adăugând: dar aerul a cui respirație-i oare?

 

LA MULȚI ANI,

cu pace, bucurie și poezie!
DE ANUL NOU

Cerca-v-ar seninul,

Uita-v-ar suspinul,

Găsi-v-ar bucuria,

Mai rar melancolia,

Robi-v-ar binele,

Uita-v-ar suspinele!

 

La anul și

LA MULȚI ANI!
GAUDEAMUS - Carte de învățătură

La ediția din acest an a acestui important târg de carte editura noastră va avea un stand la parter,

în buricul târgului, cum s-ar spune.

Vom expune cărți vechi și noi, în total circa 150 de titluri.

Vom aplica o reducere de 30 %, dar vom vinde și cărți la preț unic - 3 lei.

Vom organiza un MOMENT LIMES, în data de 28 noiembrie, de la ora 15,

cu care prilej vom lansa, în prezența autorilor, următoarele titluri:

- Panait Istrati, Sentințe și fraze memorabile/ Sentences et phrases memorables (ediție bilingvă: română-franceză, realizată de Maria Cogălniceanu)

- Augustin Buzura, A trăi, a scrie

- Constantin Abăluță, Iov în ascensor/ Iov în funicular

- Ilie Constantin, Sub semnul eseului

- Florica Bud, Reparăm onoare și clondire

- Gheorghe Izbășescu, Un pumnal sub cămașă

- Radu Sergiu Ruba, Demonul confesiunii

- Ștefan Doru Dăncuș, Povești despre Gabriella

Vor vorbi, între alții: acad. Eugen Simion, Gabriel Dimisianu, Tudorel Urian, Horia Gârbea, Dan Silviu Boerescu, Felix Nicolau, Mircea Petean ș.a.

Vă așteptăm cu drag!
Reacție stranie

Aflăm cu uimire - ne-au sunat diverși prieteni, care nu au ezitat să-și exprime consternarea - că domnul Dan Cristea consacră, în revista "Luceafărul de dimineață" un comentariu foarte acru cărții de poeme Câmp minat, de Mircea Petean, apărută la editura noastră în primăvara acestui an. Ironiile și sarcasmele poetului nostru se pare că l-au scos din minți pe comentatorul amintit care musai că a călcat pe una dintre minele plasate de poet în câmpul său. E o primă victimă, dar tragem mari nădejdi că alți aventurieri vor fi mai prudenți decât susnumitul comentator...
Eveniment literar

La începutul verii acestui an de grație, 2009, a apărut, la editura AB-ART din Bratislava, în condiții grafice excepționale - cartonat, cu supracopertă - volumul de versuri Anna-versek, de Mircea Petean, în traducerea scriitorului maghiar de origine română Balazs F. Attila., cu o postfață de Ovidiu Pecican, tradusă de Francois Breda. Evenimentul merită salutat ca atare, cu atât mai mult cu cât el face parte dintr-un proiect mai amplu care își propune promovarea poeziei  române contemporane în spațiul central-european unde se vorbește maghiara, prin ediții de autor bilingve și prin antologii cât mai cuprinzătoare. Este o acțiune de amploare care pornește dintr-un mare respect și o mare admirație a editorului slovac față de poezia română, considerată a fi cea mai bună din Europa, la ora actuală.
Emoția întoarcerii

În zilele de 4 și 5 iunie a.c., Mircea Petean, directorul nostru, împreună cu Ana Petean și Vasile Igna au pornit pe cale. Ținta călătoriei - Borșa Maramureșului, orașul tinereții primilor doi. Scopul călătoriei - lansarea volumului Părăsiți într-un caiet, o splendidă antologie de texte de-ale elevilor borșeni de la Grupul Școlar din localitate, coordonați de Doamna Prof. Mirela Ștețcu. Bucurii peste bucurii: reîntâlnirea cu colegii de odinioară, între ei Mircea Zubașcu, atent, generos, plin de solicitudine, înnoptarea la Pensiunea Eladi, din Poiana Borșii, un loc cu adevărat binecuvântat, și la Pensiunea Lido, din Moisei, prilej cu care cei trei au hălăduit oleacă pe ulițele satului unde M. Petean și-a început cariera de dascăl, în toamna lui 1997, dar mai ales întâlnirea cu copiii, la lansare, dar și la banchetul celor dintr-a douăsprezecea, unde fură invitați.

Le retour, la disparition et leur charme exquis...
Un nou premiu literar pentru directorul editurii noastre

Vineri, 26 iulie a.c., s.a desfășurat, la Baia Mare, Colocviul revistei "Nord literar". Cu acest prilej s-au decernat și Premiile revistei pentru anul 2009. Laureați au fost: Mircea Petean și George Vulturescu, pentru poezie, Mircea Opriță, pentru proză, și Ion Simuț pentru critică literară. Felicitări laureaților, dar și organizatorilor, prietenii noștri: Gheorghe Glodeanu, Săluc Horvat și Augustin Cozmuța, sprijiniți statornic de forurile locale!
Lansare de carte: Psihoduh. Jurnalul unei incomode, de Maya Rotaru


Este vorba despre o carte provocatoare chiar dacă am lua în calcul doar noul concept, acela de psihoduh, pe care autoarea îl lansează pe "piață". A fost un dublu eveniment, căci autoarea - o pictoriță remarcabilă, în același timp - și-a vernisat, concomitent, cea mai recentă expoziție personală. A vorbit, alături de directorul editurii noastre, Domnul Mircea Petean, scriitorul Ovidiu Pecican.
Lansare de carte la Dragomirești, în Maramureș, pe Valea Izei


Într-o splendidă duminică de august, în comuna Dragomirești, de pe Valea Izei, în Maramureș, a avut loc lansarea monumentalei monografii Dragomirești, între tradiție și modernitate, realizată de o fiică a satului, Doamna Elisabeta Faiciuc cercetătoate la Institutul de Lingvistică "Sextil Pușcariu" din Cluj-Napoca. Sala Căminului Cultural din localitate a fost arhiplină. Iar dintre cei ce au ținut să onoreze festivitatea nu au lipsit doi importanți condeieri, poeții și publiciștii Ion Zubașcu și Ion Burnar, dragomireșteni get-beget, deși unul locuiește în București, iar celălalt în Baia-Mare.
Primăvara și Toamna Cărților la Cluj-Napoca


Cele mai frumoase târguri de carte care au loc în orașul nostru sunt cele organizate de Centrul Cultural Francez în fiecare primavară si toamnă, în ultimii ani. Deviza lor este: Cartea în calea trecătorului... Și într-adevăr, cele mai importante edituri din oraș, dar și reprezentanții unor mari edituri din București, Iași, Pitești etc. își expun producția în aer liber, pe mese instalate în corturi, în fața statuii lui Matei Corvin. Și culmea e că, de regulă, în mai și octombrie, când timp de o săptămână trecătorii sunt îndemnați să zăbovească în dreptul standurilor, să răsfoiască și chiar să cumpere cărți, vremea e cât se poate de frumoasă...
URAREA NOASTRĂ DE ANUL NOU

Să vă ningă și să vă plouă

cu nemaipomenite bucurii

în 2009!
Urarea noastră de sărbători

Să vă fie senine Sărbătorile

Chiar dacă-s doar amintire ninsorile!

Și Anul Nou să vă fie îmbelșugat

Chiar dacă-s praf zăpezile de altădat!

LA MULȚI ANI!
Noi lansări de carte la editura Limes

Prima va avea loc la Orăștie, la Colegiul Național "Aurel Vlaicu", în seara zilei de 9 dec. a.c., începând cu orele 18. Este vorba despre lansarea romanului "Lucarna", de Silvia Beldiman, o superbă elegie la căpătâiul satului transilvan tradițional, dispărut o dată pentru totdeauna. Vor vorbi: Cornel Nistorescu (cel ce semnează textul de prezentare de pe coperta a IV-a a cărții), Gabriel Petric și Mircea Petean. A doua sărbătoare se va desfășura la Dej, la Galeriile de Artă "Frezia", pe data de 11 dec. a.c., începând cu orele 17, cu prilejul lansării volumelor de poeme: "Cartea cu fluturi", de Andrea Hedeș, și "Patul de lemn", de Ioan Pop-Bica. Vor vorbi: Vasile Gogea, Ioan Pintea, Ioan Mărginean și Mircea Petean.
Seară de poezie MIRCEA PETEAN

În seara zilei de 28 oct. a.c. a avut loc o întâlnire a poetului Mircea Petean cu cititorii săi la Liceul Energetic din Cluj-Napoca.

Invitatul serii a mărturisit că i-a fost imposibil să refuze invitația din cel puțin trei pricini: în primul rând pentru că e conștient de necesitatea ca poetul să descindă printre semeni, în al doilea rând pentru că întâlnirile cu tinerii îl exaltă, și nu în ultimul rând pentru că revenirea în locul unde a făcut primii doi ani de liceu îl onorează și îl emoționează deopotrivă. Și au fost trei ore - timp în care s-a citit poezie, s-a vorbit despre opera și personalitatea invitatului (Constantin Rusu și Ioan Chirilă s-au achitat de această misiune în chip magistral), s-a dialogat pe teme diverse, nu doar strict literare - care au trecut ca tot atâtea clipe... Editura noastră a premiat cu cărți pe tinerii câștigători ai unui concurs de poezie ad-hoc.
Atelierul Național de Poezie "Serile de la Brădiceni"

Laureații din acest an ai Atelierului Național de Poezie "Serile de la Brădiceni" au fost: Mircea Petean (poezie), Ilie Constantin (comentariu de poezie) și Nicolae Țone (editarea cărții de poezie).
 

În cursul zilei de sâmbătă, la sediul Bibliotecii Județene "C.Tell" din Târgu-Jiu, a avut loc o întâlnire a invitaților cu cititorii. Doamna Dir. Alexandra Andrei a deschis lucrările ediției din acest an a acestei manifestări literare tradiționale. Apoi, au fost prezentate cărți și autori, dialogul iscat între scriitori și cititori fiind cât se poate de viu și de incitant. A doua zi, în incinta bisericuței din Brădiceni, a avut loc festivitatea de premiere (de menționat faptul că juriul ediției din acest an a fost prezidat de Gheorghe Grigurcu). Atmosfera de mare smerenie și înaltă noblețe spirituală a fost extrem de emoționantă. Seara, la Peștișani, s-a desfășurat un frumos spectacol de muzică și poezie, moderat de Ion Popescu-Brădiceni.
Turneu literar la Bruxelles


În perioada 13-19 oct. a.c. Ana și Mircea Petean au participat la un turneu literar la Bruxelles, organizat de Asociația "Biblopolis" din Bistrița, condusă de poetul Marcel Măluț, în colaborare cu alte două asociații din Franța și Spania.

În seara zilei de 14 oct. a avut loc un recital poetic susținut de poeții participanți. Între ei, Constantin Abăluță, Gabriel Chifu, Cassian-Maria Spiridon, George Vulturescu, Ion Mureșan, Traian Ștef, Robert Șerban, Roxana Sicoe-Tirea ș.a. A doua zi Ana și Mircea Petean au fost oaspeții Asociației culturale "Arthis", al cărei principal scop este acela de promovare a limbii și culturii române în spațiul european. Editura noastră a făcut o importantă donație de carte Centrului român de Informare. In fine, în ultima zi a sejurului belgian, cei doi au vizitat Bruges-ul, un oraș în care Evul Mediu are o strălucire nemaiîntâlnită...
Întâlnire cu Balazs F. Attila la "Insomnia"

În seara zilei de 27.11 a.c a avut loc la Cafeneaua "Insomnia", o întâlnire cu Balys F. Attila, scriitor și editor maghiar de origine română care trăiește la Bratislava.
 

Întâlnirea a fost prilejuită de lansarea volumui său de versuri Missa bestialis, apărut la editura noastră în prestigioasa colecție LITERATURĂ UNIVERSALĂ. Mircea Petean, cel care a mediat întâlnirea, a vorbit despre "luciditate și exaltare", "umbrela" care acoperă protector o poezie predispusă la inventarierea lucrurilor,  numite cu o voluptate indescriptibilă - pe de o parte - și turnată în tiparele unei spovedanii fără rest, pe de altă parte. Au mai vorbit: Ștefan Borbely, prefațatorul cărții, Francois Breda, Radu Țuculescu, Ion Cristofor, Alexandru Jurcan ș.a.
Târgul de carte GAUDEAMUS

S-a încheiat Târgul de carte GAUDEAMUS. A fost un succes și pentru noi - de imagine, din punctul de vedere al interrelaționării cu autori, editori, distribuitori de carte, cititori, dar și financiar.
 

Editura noastră a avut stand propriu în spațiul închiriat de Asociația CLUJUL EDITORIAL din care face parte alături de alte cinci edituri clujene: Argonaut, Casa Cărții de Știință, Eikon și Idea. Mulțumim tuturor celor care au trecut pe la noi ca să achiziționeze o carte sau mai multe, ori pur și simplu de dragul întâlnirii. Cele mai vândute titluri au fost: Farse, lacrimi și o găleată de sânge - antologia de proză scurtă contemporană alcătuită de Mircea Petean, Poemele Anei, ale aceluiași, Pagini bizare, de Urmuz, Romane-le lui Blecher, Manual de înțelepciune pentru oamenii de rând, de J.M.Bochenski, Calea către Iluminare, de Shantideva, cărțile lui Valeriu Anania din seria de autor, toate cărțile de istorie (semnate de Ștefan Andreescu, GH.I.Bodea, Ovidiu Pecican, Aurelia Felea) etc.