O fereastra spre sacru – Introducere in opera lui Bartolomeu Valeriu Anania


Volumul Doinei Pologea impune atenției un stil critic echilibrat, matur, sprijinit pe o bogată informație, pe o cunoaștere amănunțită  a textelor avute în vedere și o interpretare adecvată a lor, pe o documentare adusă la zi. Autoarea dovedește experiență a scrisului și provoacă pagini foarte consistente de sinteză și analiză, într-o cercetare acribioasă a aspectelor abordate. Pasiunea evidentă pentru tema aleasă, participarea afectivă uneori, hărnicia documentară, orientarea sigură într-o problematică altfel destul de dificilă, efortul de a fructifica în chip creator informația, de a găsi elemente de conexiune între filologie și teologie, de a propune puncte de vedere pertinente și de se face convingătoare fac o bună impresie în economia lucrării. Nu ezit să cred că această lucrare ar putea deveni un reper în cercetarea științifică a operei lui Bartolomeu Valeriu Anania.

Ovidiu Moceanu

No Comments

Post A Comment